Intro til uddannelsen

Hvordan spiller samfundets geografi sammen med samfundets sociale mekanismer og processer?

På kandidatuddannelsen Geografi + Socialvidenskab arbejder du med de udfordringer og sociale dynamikker som det moderne samfund står overfor og får praktiske, vidensmæssige, metodiske og teoretiske forudsætninger for selvstændigt at kunne foretage analyser af og forklare centrale samfundsforandringer. Du får forståelse af kulturelle processers betydning for menneskers identitetsdannelse, forhold til sted og levevis i globale og lokale kontekster. Du får viden om de sociale mekanismer og processer, der skaber forandring. Det gælder fx globalisering, fleksibilitet på arbejdsmarkedet og ulighedens sociale og økonomiske konsekvenser.

Uddannelsen giver kompetencer i at forstå det moderne samfunds udfordringer og sociale dynamikker,og på et tværvidenskabeligt grundlag omsætte viden til analyser inden for bl.a. byudvikling og byfornyelse i lokale boligområder, eller generelt med politiske, sociale og juridiske problemstillinger i velfærdsstaten.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Byudvikling og byfornyelse i lokale boligområder
  • Politiske, sociale og juridiske problemstillinger i velfærdsstaten

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Geografi

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Geografi og Socialvidenskab

Undervisningssprog: Dansk