Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med kulturgeografi?

I kandidatuddannelsen Geografi + Kultur- og Sprogmødestudier arbejder du med kulturforståelse og interkulturelle kompetence og med at kunne forvalte kulturgeografiske interesser.

Du får viden om kultur- og samfundsvidenskabelig kulturteori, stedsteori, hverdagsliv og rumlige aspekter ved identitet og kulturmøder. Du får forståelse for kulturelle processers betydning for menneskers identitetsdannelse, forhold til sted og levevis i globalt-lokale kontekster.

Uddannelsen giver kompetencer i at omsætte tværfaglig viden til analyser inden for områder der kræver kulturel og geografisk indsigt og færdigheder i at omgås kulturel og sproglig kompleksitet.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Integrationsarbejde
  • Nyheds- og kulturformidling
  • Uddannelse og undervisning,
  • Organisations- og personaleudvikling
  • Tværnationalt og tværkulturelt samarbejde

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Du modtager kandidatgraden cand.scient. i Geografi & Kultur- og Sprogmødestudier.

Undervisere

Undervisere Geografi

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. scient. i Geografi og Kultur-og Sprogmødestudier.

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk -  enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.