Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med udviklingsprojekter?

På kandidatuddannelsen Geografi + International Development Studies arbejder du med de rumlige dimensioner af kultur og samfund under anvendelse af relevante geografiske metoder.

Du får viden om kultur- og samfundsvidenskabelige teorier om udviklingsteori, miljø- og ressourceproblematikker, klimapolitik, turisme, byudvikling, migration, globalisering og geopolitik og kan anvende din viden til at arbejde tværfagligt med udviklingsproblematikker. Du får forståelse for økonomiske, politiske og kulturelle processers betydning for menneskers identitetsdannelse, forhold til sted og levevis i globalt-lokale kontekster. Du får problemløsningsværktøjer, der gør dig i stand til at engagere dig i og forstå den til stadighed mere komplekse verden vi lever i.

Uddannelsen giver praktiske og teoretiske kompetencer i analyse af udviklingsrelaterede problemstillinger. Du kvalificeres bl.a. til arbejde i udviklingsorganisationer, med udviklingsprojekter, i ministerier og andre internationale miljøer.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Rådgivning i forbindelse med udviklingsproblematikker
  • Statsinstitutioner
  • Rådgivende ingeniørfirmaer/konsulentbranche
  • NGO'er
  • FN-systemet
  • EU
  • Private virksomheder
  • Direkte ansættelser i udviklingslande 

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Geografi

Undervisere International Development Studies

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Geografi og Internationale udviklingsstudier / Master of Science (MSc) in Geography and International Development Studies

Undervisningssprog:  Undervisningssproget på Geografi er dansk. Undervisningssproget på International Development Studies er engelsk.