Intro til uddannelsen

Vil du analysere, undersøge, formidle og forvalte kulturhistoriske interesser i landskabet?

På Kandidatuddannelsen Geografi + Historie bruger du geografiske og historiske metoder til at arbejde med de tids-rumlige dimensioner af kultur og samfund.

Du får viden om politiske og sociale processers samspil, dynamik og konsekvenser for menneskers levevilkår i forskellige rumlige skalaer. Du får forståelse for kulturelle og historiske processers betydning for menneskers identitetsdannelse, forhold til sted og levevis i globalt-lokale kontekster. Du introduceres til teorier og metoder til analyse af kulturarv, kulturmiljøer, erindrings-steder og historiebrug samt den idé/faghistoriske baggrund for begreber som rum, tid, sted, natur, landskab og identitet.

Uddannelsen giver praktiske, vidensmæssige, metodiske og teoretiske kompetencer for selvstændigt at kunne foretage analyser, undersøge, formidle og forvalte kulturhistoriske interesser i landskabet  - både på landet og i byer.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Museumsområdet
  • Kulturforvaltning, biblioteker og arkiver
  • Kommuner, regioner, statslige myndigheder
  • Rådgiverbranchen og NGO'er
  • Arbejde i forsknings og undervisningssektoren

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Geografi

Undervisere Historie

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Geografi og Historie

Undervisningssprog: Dansk