Intro til uddannelsen

Vil du arbejde som hospitalsfysiker?

På kandidatuddannelsen i Fysik + Medicinalbiologi får du en unik tværfaglig profil med en vægtig faglig ballast inden for både fysik og det medicinsk-biologiske fagområde

Du studerer mekanik, relativitetsteori, astrofysik, faststoffysik, kvantemekanik, elektrodynamik samt termodynamik og statistisk mekanik. Du får viden inden for farmakologi, patofysiologi, patobiologi, immunologi, mikrobiologi og ernæringsbiologi.

Gennem det problemorienterede projektarbejde opnår du kompetencer til selvstændigt at kunne anvende dine faglige kvalifikationer i komplekse sammenhænge.

Du afslutter uddannelsen med at skrive et tværfagligt speciale og har mulighed for at skrive det som et eksperimentelt speciale på 60 ECTS på 3. og 4. semester.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige og private forsknings- eller kontrollaboratorier
  • Sundhedssektoren f.eks. strålingsafdelinger på hospitaler
  • Virksomheder med medicinal- eller fysikfaglige produktudviklings-, modellerings- og rådgivningsopgaver
  • Uddannelsessektoren

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Fysik

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Fysik og Medicinalbiologi

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk med enkelte studieelementer på engelsk.