Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med global fattigdom, minoritetsrettigheder, integration, flygtningepolitik og identitetspolitik?

Møder mellem forskellige kulturer rejser en lang række vigtige spørgsmål, som f.eks:  Hvordan bør vi forholde os til, at der i dagens Danmark findes mange forskellige kulturer og religioner? Bør minoriteter have særrettigheder, som majoriteten ikke har - f.eks. vedrørende beklædning? Bør staten støtte nogle religioner mere end andre? Hvilket ansvar har det enkelte individ i et rigt land i forhold til at hjælpe nødlidende i andre lande?  Hvor mange flygtninge bør et land tage imod? Bør alle seksuelle minoriteter have adgang til kirkevielse? Hvad vil det sige at være nationalist, kulturliberalist eller kosmopolit? Hvad skal vi forstå ved begreber som f.eks. ’immigration’, ’integration’, ’kultur’ og religion’?

På kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Kultur- og Sprogmødestudier opnår du viden om forskellige filosofiske teorier som kommunitarisme, liberalisme, egalitarisme, kulturliberalisme og nationalisme, og du lærer at anvende disse og lignende teorier til at analysere spørgsmål om kulturforskelle, minoritetsrettigheder og global ulighed.

Du vil komme til at studere forskellige kulturer og traditioner teoretisk og praktisk, ligesom du lærer at tage kritisk stilling både til filosofiske teorier og kulturelle selvfølgeligheder. Ved at bliver bedre til at analysere, fortolke og kritisk diskutere konkrete argumenter, der forsøge at give svar på sådanne værdipolitiske, etiske og begrebsafklarende spørgsmål, vil du bidrage til at forbedre beslutningsgrundlaget for, hvordan vi skal leve sammen i en global og multikulturel verden. 

Følg os: Følg Filosofi og Videnskabsteori på Instagram og Facebook

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Konsulentvirksomhed 
  • Integrationsmedarbejder 
  • Turisme og oplevelsesøkonomi 
  • Videregående voksenundervisning
  • Højskolelærer 
  • Professionshøjskoler
  • Udviklingsopgaver i offentlige og private virksomheder 
  • Planlægnings- og evalueringsopgaver i offentlige og private virksomheder
  • NGO’er og velgørende organisationer

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Filosofi og Videnskabsteori + Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisningssprog: Dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk.