Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

I 2021 udbyder RUC kandidatuddannelser, der består af to fag, samt nogle få etfagsuddannelser, hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

I 2022 erstattes alle kandidatuddannelserne med nye tværvidenskabelige uddannelser.

  All subjects

 • På Arbejdslivsstudier studerer du arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og en vigtig del af vores liv: Arbejdsmiljø, beskæftigelsespolitik, integration på arbejdspladsen, ligestilling, arbejdspladslæring og -kommunikation, medarbejderinvolvering og personaleledelse. Se alle kandidatuddannelser med Arbejdslivsstudier
 • Business Administration and Leadership offers theoretical aspects of management, as well as practical management models. You will study Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, including the ethical and legal aspects of management and the complex public relations of modern businesses. Se alle kandidatuddannelser med Business Administration and Leadership
 • Business Studies provides you with insight into important issues in business economics. This is primarily achieved through studies grounded in theory and analysis. Se alle kandidatuddannelser med Business Studies
 • The chemistry studies and the chemistry research at Roskilde University aim at doing chemistry in a green way. This means studies in second generation bioethanol, optimization of solar cells, synthesis of new bioactive compounds, synthesis of new and useful natural products, clever use of surface active compounds and development of biosensors. Se alle kandidatuddannelser med Chemistry
 • In Communication Studies you learn to Identify relevant communication problems, devise a communication plan, produce a communication product and address different approaches to audience target groups. Se alle kandidatuddannelser med Communication Studies
 • The main focus of Computer Science (Datalogi) is on software development and the design of IT systems. You will learn to plan, analyse, implement, test and document a programming assignment. Se alle kandidatuddannelser med Computer Science (Datalogi)
 • Cultural Encounters focuses on the study of cultural identities and symbolic representational and interpretational forms through an international, cross-cultural and global perspective. It is particularly concerned with problems related to processes where cultural identities and representations interact and are exchanged. Se alle kandidatuddannelser med Cultural Encounters
 • På faget Dansk arbejder du med sprogteori og -analyse, litteratur og formidling, tekstproduktion og medievidenskab. Du undersøger hvordan tekster er bygget op, hvordan man bruger sproget til at formidle og hvordan tekster hænger sammen med historie og samfund. Se alle kandidatuddannelser med Dansk
 • Environmental Biology focuses on the interaction between living animals, plants and micro-organisms and their physical, chemical and biological environment Se alle kandidatuddannelser med Environmental Biology
 • Environmental Risk is an interdisciplinary approach to understand and assess complex environmental issues. The subject covers evaluation of environmental risks in connection with natural disasters. You acquire the skills necessary to professionally implement environmental legislation and regulatory programmes and to provide in depth advice to future environmental regulation. Se alle kandidatuddannelser med Environmental Risk
 • På Filosofi og Videnskabsteori beskæftiger du dig med rationel argumentation, kritisk læsning og eftertænksomhed. Du får en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling fra deres opståen og frem til moderne tid. Se alle kandidatuddannelser med Filosofi og Videnskabsteori
 • På Fysik kommer du igennem fysikkens grunddiscipliner, bl.a. elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik. Du lærer at strukturere og formalisere fysiske problemstillinger og får kompetencer til at anskue verden med fysisk tankegang og intuition. Se alle kandidatuddannelser med Fysik
 • På Geografi beskæftiger du dig med steders materielle, kulturelle og sociale aspekter, stedernes kontekst og de processer, der er med til at skabe stederne. Du lærer geografiens teorier og metoder, som spænder over samfundsvidenskab, kulturvidenskab og naturvidenskab. Se alle kandidatuddannelser med Geografi
 • Global Studies gives you an advanced theoretical knowledge about the social, political, economic and cultural processes associated with globalisation. Global Studies focuses on forces behind globalisation and its effect on three central spheres of the society: The state, markets and civil society. Se alle kandidatuddannelser med Global Studies
 • På Historie beskæftiger du dig med at klarlægge og forstå historiske tankeformer, begivenhedsforløb og processer. Du lærer at at forstå din samtid på baggrund af historiske processer. Se alle kandidatuddannelser med Historie
 • Informatics deals with design and implementation of IT applications. Informatics gives you the skills to understand the possibilities and limitations attached to the implementation and application of IT in terms of public administration, private companies, the health sector, education or cooperation relations in a company.
  Se alle kandidatuddannelser med Informatics
 • Informatik handler om design af it-systemer med mennesket og brugeren i centrum. Du alle it-projektets faser fra projektetablering, analyse af it-sikkerhed, systemudvikling og design, it-evaluering, forandringsledelse og organisatorisk implementering. Se alle kandidatuddannelser med Informatik
 • International Development Studies (IDS) draws on political science and economy, cultural and area studies, anthropology, geography and ecology to study development in the Global South. IDS enhances knowledge about global development challenges such as poverty, health, conflict, security and environmental degradation and equips you with interdisciplinary problem-solving skills. Se alle kandidatuddannelser med International Development Studies
 • International Public Administration and Politics (IPAP) aims to develop highly-skilled professionals with the knowledge and skills needed to act effectively in an increasingly complex global and international environment. IPAP graduates will be leaders and administrators at ease in political environments where public and private actors from multiple territorial levels increasingly work together to achieve policy goals.

  Se alle kandidatuddannelser med International Public Administration and Politics
 • På Journalistik lærer du den journalistiske arbejdsproces fra ideudvikling over research og kildekritik til det færdige produkt. Du har praktiske værkstedskurser med fokus på blandt andet vinkling, interview og netjournalistik. Se alle kandidatuddannelser med Journalistik
 • Vi har fokus på kemi på en grøn måde: kemisk optimering af solceller, fremstilling af anden generations bioethanol, syntese af nye bioaktive forbindelser, undersøgelse af nyttige naturstoffer, snedig anvendelse af overfladeaktive stoffer og udvikling af bio-lignende sensorer under anvendelse af avancerede metoder, relevant viden og kemisk omtanke hele vejen rundt. Se alle kandidatuddannelser med Kemi
 • På Kommunikation arbejder du både i teori og praksis med medier, formidlingsprodukter og målgrupper. Du lærer at analysere, planlægge og producere information til trykte medier, udstillinger, video, interaktive multimedier, netmedier og sociale medier. Se alle kandidatuddannelser med Kommunikation
 • På Kultur- og Sprogmødestudier studerer du kulturelle identiteter og symbolske repræsentationsformer i et internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv. Fokus er især på processer hvor kulturelle identiteter og repræsentationer mødes, udveksles og interagerer. Se alle kandidatuddannelser med Kultur- og Sprogmødestudier
 • Specialise in mathematical modeling of health and disease developments, ecology, or mathematical methods in the area of bioscience. Se alle kandidatuddannelser med Mathematical Bioscience
 • Mathematical Computer Modelling blends Mathematics and Computer science to a unique education at master level, expanding and consolidating your skills and competencies within mathematics, software development, theoretical computer science and data modelling. Se alle kandidatuddannelser med Mathematical Computer Modelling
 • Mathematical Physical Modelling unites the abstraction of mathematics with the concrete approach to the world of physics. You are introduced to both subjects' foundational disciplines and ways of thinking and learn how to develop and work with mathematical models. Se alle kandidatuddannelser med Mathematical Physical Modelling
 • På Medicinalbiologi beskæftiger du dig med de molekylære og cellulære mekanismer bag sundhed og sygdom. Du får viden inden for farmakologi, toksikologi, anatomisk fysiologi, medicinsk mikrobiologi, patofysiologi, patobiologi og immunologi. Se alle kandidatuddannelser med Medicinalbiologi
 • Molecular Biology is the part of biology that concerns itself with macromolecules’ properties and interactions, and examines the function of genes and the function of the proteins that are formed. You will acquire a solid understanding of the key theories of biochemistry, cell biology, genetics and microbiology. Se alle kandidatuddannelser med Molecular Biology
 • At Nordic Urban Planning Studies you will learn to work with international challenges in urban planning, find solutions through Nordic urban development practices and get a chance to study across the three universities in Roskilde (Denmark), Malmö (Sweden) and Tromsø (The Arctic University of Norway). Se alle kandidatuddannelser med Nordic Urban Planning Studies
 • På Performance Design lærer du at analyse, udvikling og ledelse af events, festivaler, udstillinger og konferencer. Du studerer teori og praksis inden for blandt andet performance, lys- og lyddesign og kreative processer. Se alle kandidatuddannelser med Performance Design
 • Physics takes you through the disciplines of physics, including electrodynamics, thermodynamics and quantum mechanics. You will learn to structure and formalize physical problems and you will acquire the necessary skills to analyse the world with the approach and intuition of a physicist. Se alle kandidatuddannelser med Physics
 • På Plan, By og Proces beskæftiger du dig med byplanlægning, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier. Du kan arbejde med planlægning inden for eks. klima- og miljø, demokratisk bæredygtighed og social inklusion. Se alle kandidatuddannelser med Plan, By og Proces
 • På Politik studerer du, hvordan man udvikler og løser offentlige opgaver set ud fra politiske, økonomiske, sociologiske og juridiske teorier og metoder. Se alle kandidatuddannelser med Politik
 • På Politik og Forvaltning får du indsigt i det aktuelle samfunds styringsmæssige problemer og potentialer og uddannes til at finde svar på de udfordringer inden for offentlig opgaveløsning, moderne organisationer står over for. Se alle kandidatuddannelser med Politik og Forvaltning
 • På Politik og Forvaltning får du indsigt i det aktuelle samfunds styringsmæssige problemer og potentialer og uddannes til at finde svar på de udfordringer inden for offentlig opgaveløsning, moderne organisationer står over for. Se alle kandidatuddannelser med Politik og Forvaltning: Erhvervskandidat
 • Psykologi handler om de processer, der foregår i og mellem mennesker. Du studerer blandt andet udviklings- og personlighedspsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi. Se alle kandidatuddannelser med Psykologi
 • Pædagogik og Uddannelsesstudier beskæftiger sig med alle de faktorer i menneskers liv, der præger menneskers deltagelse i lærings- og udviklingssammenhænge. Faget spænder bredt og trækker på fagområder som psykologi, antropologi, sociologi, kønsforskning og kulturforskning.  Se alle kandidatuddannelser med Pædagogik og Uddannelsesstudier
 • Social entrepreneurs create social innovation with a view to solving societal problems and develop social value across traditional sectors and professions. Social Entrepreneurship and Management will give you skills to initiate and manage social innovation processes, drawing upon areas such as sociology, organization leadership and governance, social innovation, CSR and social accounting. Se alle kandidatuddannelser med Social Entrepreneurship and Management
 • Social Intervention betyder at gribe ind i menneskers liv med socialt meningsfulde forandringer. På Sociale Interventionsstudier lærer du at designe, planlægge, gennemføre og evaluere sociale interventioner, med viden fra psykologi, pædagogik det sociologi.
  Se alle kandidatuddannelser med Sociale Interventionsstudier
 • På Socialvidenskab studerer du sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står over for. Se alle kandidatuddannelser med Socialvidenskab
 • Spatial Designs and Society engages with consumption, designed places and design processes from a societal perspective. The subject focuses on relationships between people, objects and places paying particular attention to peoples’ diverse practical and symbolic relationships to design and designed sites. Se alle kandidatuddannelser med Spatial Designs and Society
 • På Strategisk Kommunikation og Digitale Medier arbejder du både i teori og praksis med medier, formidlingsprodukter og målgrupper. Du lærer at analysere, planlægge og producere information til trykte medier, udstillinger, video, interaktive multimedier, netmedier og sociale medier. Uddannelsen har særligt fokus på, hvordan digitale medier understøtter intern og ekstern strategisk kommunikation i organisationer. Se alle kandidatuddannelser med Strategisk Kommunikation og Digitale Medier
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier kombinerer pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed og sundhedsforståelser. Du får forståelse for sundhed som et samspil mellem individet, arv, livsstil, levevilkår og indsatsen fra miljø- og sundhedstjenesten. Se alle kandidatuddannelser med Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
 • På TekSam - Miljøplanlægning studerer du, hvordan man løser planlægningsopgaver i relation til energi, klima, ressourcer og bæredygtig udvikling på et tværfagligt grundlag. Se alle kandidatuddannelser med TekSam - Miljøplanlægning
 • På Virksomhedsledelse studerer du teoretiske aspekter af ledelse, såvel som praktiske ledelsesmodeller. Du arbejder med projekt og selvledelse, kunderelationsledelse, facility management, business process management, corporate governance og corporate social responsibility samt human resource management. Se alle kandidatuddannelser med Virksomhedsledelse
 • Virksomhedsstudier handler om at se virksomheder som sociale og organisatoriske systemer, hvis adfærd er økonomisk betinget. På studiet får du en grundig indføring i erhvervsøkonomiske teorier og metoder til at forstå den enkelte virksomhed. Se alle kandidatuddannelser med Virksomhedsstudier