Intro til uddannelsen

Dansk med et socialpsykologisk perspektiv

På kandidatuddannelsen Dansk + Psykologi bliver faget Dansk perspektiveret af socialpsykologi.

I faget Dansk arbejder du med tekstvidenskab, tekstanalyse, kommunikations- og medieanalyse. Du specialiserer dig inden for en af fire studieretninger:

A) Gymnasiekompetence
B) Sprog og kommunikation
C) Litteratur og kulturhistorie
D) Medievidenskab

Du lærer socialpsykologiske begreber, teorier og metoder samt får viden om aktuelle problemstillinger, dilemmaer og tendenser af socialpsykologisk karakter i samfundet og i relation til menneskers arbejds- og hverdagsliv.

Uddannelsen giver kompetencer i at arbejde både teoretisk som praktisk med dansk og kommunikation i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Formidling
  • Voksenundervisning
  • Konsulentvirksomhed
  • Udviklings-, planlægnings- og evalueringsopgaver i offentlige og private virksomheder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Dansk

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Dansk og Psykologi

Undervisningssprog: Dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk