Intro til uddannelsen

Dansk på tværs af sprog og kulturer

På kandidatuddannelsen Dansk + Kultur- og Sprogmødestudier beskæftiger du dig med krydsfeltet mellem dansk og kulturmøder.

I faget dansk arbejder du med tekstvidenskab, tekstanalyse, kommunikations- og medieanalyse. Du specialiserer dig inden for en af fire studieretninger:

A) Gymnasiekompetence
B) Sprog og kommunikation
C) Litteratur og kulturhistorie
D) Medievidenskab

Du studerer kulturbegrebet og analytiske metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis, og ser på problemstillinger, der vedrører flersprogede og multikulturelle kontekster.

Gennem uddannelsen får du kompetencer i løse kultur- og danskfaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Voksenundervisning
  • Formidlings- og konsulentvirksomhed
  • NGOer, kommuner, ministerier, analyse- og rådgivningsvirksomheder, højskoler, forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • At løse kultur- og danskfaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Dansk

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Dansk og Kultur- og Sprogmødestudier.

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk -  enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.