Intro til uddannelsen

Dansk med fokus på historie

På kandidatuddannelsen Dansk & Historie arbejder du med fagenes genstandsfelter, teorier og metoder. I Dansk lærer du tekstvidenskab, tekstanalyse og kommunikations- og medieanalyse, både teoretisk som praktisk. Du specialiserer dig inden for en af fire studieretninger:

A) Gymnasiekompetence
B) Sprog og kommunikation
C) Litteratur og kulturhistorie
D) Medievidenskab

I Historie får du viden om historiske udviklingslinier, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser, og hvordan mennesker anvender fortid i formningen af sociale strukturer, politisk magt og kulturel identitet.

Uddannelsen giver kompetencer i at formidle teksters og deres funktion og et højt niveau af mundtlig og skriftlig dansk, samt formidle historiske forhold og diskutere historiefaglige problemstillinger.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Voksenundervisning
  • Formidlings- og konsulentvirksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Dansk

Undervisere Historie

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Dansk og Historie
Undervisningssprog: Dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk