Intro til uddannelsen

Dansk med fokus på filosofi

På kandidatuddannelsen i Dansk + Filosofi og Videnskabsteori arbejder du med tekstvidenskab, tekstanalyse, kommunikations- og medieanalyse, samt viden om filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder.

Du specialiserer dig i dansk inden for en af fire studieretninger:

A) Gymnasiekompetence
B) Sprog og kommunikation
C) Litteratur og kulturhistorie
D) Medievidenskab

Uddannelsen giver kompetencer til at formidle viden om teksters indhold, deres forståelses- og anvendelsesmuligheder og deres funktion og et højt niveau af mundtlig og skriftlig dansk. Du lærer at anvende og vurdere filosofiske og videnskabsteoretiske teorier.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Voksenundervisning
  • Formidlings- og konsulentvirksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Dansk

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Dansk og Filosofi og Videnskabsteori.

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk.