Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med geografisk databehandling?

Kandidatuddannelsen i Computer Science (Datalogi) + Geografi giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for softwareudvikling, særligt inden for geografiens område med rumlige og stedspecifikke problemfelter.

Du lærer at tilrettelægge, styre og planlægge et softwareudviklingsprojekt, hvor især rumlige og stedspecifikke anvendelser er centrale.

Du opnår kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse og konstruktion af it-systemer, samt kritisk og systematisk at kunne sætte sig ind i nye datalogiske fagområder. Uddannelsen giver dig færdigheder i geografisk databehandling, f.eks. GIS og geodata samt modellering og visualisering på digitale platforme.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • it-branchen eller offentlige myndigheder som it-udvikler, programmør eller it-arkitekt, især hvor geografisk databehandling og indsigt er væsentlig.

Undervisere

Undervisere Computer Science (Datalogi) 
Undervisere Geografi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Datalogi og Geografi.

Undervisningssprog: Undervisningssproget på Computer Science (Datalogi) er engelsk. Undervisningsproget på Geografi er dansk. Der kan forekomme uddannelseselementer og pensum på fremmedsprog.