Intro til uddannelsen

Journalist med fokus på udviklingslandene

På kandidatuddannelsen Journalistik + International Development Studies får du viden, færdigheder og kompetencer inden for journalistisk arbejde med en særlig forståelse for samspillet mellem den sociale, politiske, kulturelle og samfundsøkonomiske udvikling i udviklingslande.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du får indsigt i udviklingsproblemer i udviklingslande og udviklingsteorier, en forståelse af udviklingsmodeller og strategier i deres institutionelle sammenhæng.

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde professionelt som journalister inden for medie- og kommunikationsområdet med fokus på  international udvikling.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere International Development Studies

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad:  Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Internationale Udviklingsstudier.

Undervisningssprog: Undervisningssproget på Journalistik er dansk. Undervisningssproget på International Development Studies er på engelsk. Uddannelsen er dansk.