Fakta

8.800 studerende

950 ansatte

750 mio. kr. i årlig omsætning

Medlem af Magna Charta Universitatum

Magna Charta Universitatum er et dokument, der blev underskrevet af 388 rektorer fra hele Europa 18. september 1988, på jubilæumsdatoen for 900 året for Bologna Universitetet. Dokumentet indeholder principper for akademisk frihed og institutionel uafhængighed som de vigtigste retningslinjer for fremtidens universiteters selvforståelse og fremdrift.
Akademisk frihed er grundlaget for uafhængig forskning og søgen efter sandhed samt en barrierer overfor utilstedelig intervention fra både regeringer og interessegrupper.
Studerende sidder på campus