Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Forskningen på Roskilde Universitet - et overblik

Strategiske forskningssatsninger på Roskilde Universitet

Satsningsområderne er kendetegnet ved, at de med udgangspunkt i eksisterende forskningsmiljøer bringer nye og spændende forskningsspørgsmål i spil på tværs af universitetets institutter og forskningsgrupper.

Global Dynamics

The research initiative on "The Dynamics of Globalisation, Inequality and New Processes of International Interaction” brings together and strengthens research activities on processes of globalisation in joint efforts among scholars from four Departments at RUC. It deals with three topical issues: New global actors; Dynamics of fragility and struggles over public authority; Global inequalities.

The world is going through a triple crisis of finance, development and environment. These areas seem disparate, but interact with each other in powerful ways, and reflect major structural imbalances between finance and the real economy; between the developed countries and poor developing societies, between actors on local and national levels; and between human political and economic systems on the one hand and the earth’s ecosystems on the other.

The triple crisis is further compounded by demographic shifts in which massive numbers of unemployed youths migrate from less developed countries in search of improved livelihoods, while developed countries face the challenge of aging populations and shortages of labour. The imbalances at stake lead to geopolitical conflict, food shortages, threats to human security and political unrest. New forms of governance and new economic powers, which challenge existing hegemonies, are emerging. The evolving polarities, scope and dynamics of politics on a global scale bring new actors, alliances and modes of engagement into play, which are in urgent need of investigation and research.

Magt, Medier og Kommunikation

Magt, Medier og Kommunikation undersøger og analyserer udøvelse af magt via medierne. Medier af alle typer og medierede budskaber er blevet integreret i enhver kontekst i samfundet.

Denne medialisering medfører blandt andet at de forskellige former for magt, der udøves af og gennem medierne, potentielt får en større betydning for de enkelte borgere og forbrugere, for relationen mellem samfundsgrupper og –interesser, og for den måde, samfundet udvikler sig på.
Forskningen i MMK bygger på en flerdimensionel forståelse af medie-magt og kobler tre indbyrdes forbundne dimensioner ved mediernes magt.

  • Produktion af medie-repræsentationer

  • Indhold af medie-repræsentationer

  • Brug af medie-repræsentationer 

Disse tre dimensioner er ikke tidligere blevet integreret i dansk forskning på området, og der er derfor et stort behov for at lave empiriske undersøgelser inden for en dansk kontekst.

Designing Human Technologies

Designing Human Technologies is a design-oriented strategic research initiative supporting Roskilde University’s new Humanities and Technology bachelor programme. Designing Human Technologies involves many researchers from different departments and research groups at Roskilde University through a shared interdisciplinary research and educational collaboration.

As a creative research initiative it focuses on change and innovative thinking. The innovativeness is a result of the strongly interdisciplinary perspective which is at the heart of Designing Human Technologies. The research field thus cuts across the four main areas of the Humanities, the Social Sciences, the Technical Sciences and the Natural Sciences.

Environmental Risk

Environmental Risk is an ambitious interdisciplinary research effort which brings various natural science subjects together with social science studies within the broad field of environmental risk assessment and regulation.

Research in this interdisciplinary area includes a plurality of challenges that require scientific research to identify and assess the nature, likelihood and effects of environmental risk issues, but at the same time to understand and apply this information within an appropriate social science context (i.e. regulation, implementation, adaptation). For example, there are environmental risks associated with the uses of various types of chemical combinations in the natural environment, within the working environment and in connection with consumer goods which is in focus for the EU REACH regulation and is a risk assessment task with great challenges.

Natural disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, landslides, etc., on the other hand comprise other types of environmental risks that occur at larger temporal and spatial scales. Assessing and handling both types of environmental risk require the same type of interdisciplinary knowledge, which can be achieved through the application and interaction of biological, geological and physical geographical research and combined with knowledge from environmental regulation and planning in theory and in practice.

Tæt på videnskaben

Associate professor, Lars Buur
Eliten er afgørende for afrikansk vækst

Selv om der er vækst i Afrika, gavner det ikke den brede befolkning. Nu har forskere på RUC identificeret, hvad der skal til for at skabe et forankret opsving i Afrika.

Lektor, Lotte Jelsbak
Super-salmonella skal gøre os klogere

Lektor Lotte Jelsbak har fundet en særlig variant af salmonella, som kan være mere alvorlig end den almindelige salmonella. Derfor er den nye variant vigtig at studere.

Mette Fog Olwig klimaforandringer
Nyhed
Forenklede fortællinger om klimaproblemer skygger for løsninger

Nogle fortællinger om miljø- og klimaproblemer bliver så dominerende, at de får stor betydning for, hvordan myndigheder, organisationer og lokalsamfund forsøger at løse dem, selvom fortællingerne måske ikke er helt korrekte eller hele sandheden.

Lektor, Jesper Schmidt Hansen
Kontrol af væsker kan gøre det lettere at diagnosticere sygdomme

Lektor Jesper Schmidt Hansen sætter væske i bevægelse ved at få vandmolekyler til at rotere, og hans forskning er et brud med en af de klassiske forståelser inden for væskers dynamik. Ved at kontrollere vandmolekylernes rotation kan man gøre det nemmere og mere effektivt at diagnosticere sygdomme i fjerntliggende egne.

Lars Jensen Grønland
Nyhed
Det grønlandske paradoks

Klimaforandringerne giver både økonomisk potentiale og store problemer i Grønland, der har begrænsede muligheder for at påvirke udviklingen selv.

Annemette Palmqvist mikroplast
Nyhed
Forsker kaster lys over uudforsket område

Det er aldrig blevet belyst, om og hvordan mikroplast i jord og slam påvirker miljøet, men lektor Annemette Palmqvist er gået i gang med at sikre den fornødne viden på området. De foreløbige resultater indikerer, at regnorme bliver påvirket af plasticstykkerne.

Find forskning produceret på Roskilde Universitet

Det bliver produceret et stort volumen af forskning så for at lette søgbarheden kan du søge i vores forskningsportal

Du kan søge efter forsker ved navn, forskningsgruppe, forskningsprojekter, via et institut, en artikel eller anden publikation, eller på aktiviteter, fx en konference.

Tænk på muligheder

Forskere på Roskilde Universitet arbejder gerne sammen med virksomheder og organisationer. Vores forskning er ofte baseret på en tværfaglig tilgang med fokus på problemer som vedrører den virkelige verden. Mulighederne for et samarbejdsprojekt mellem din virksomhed og os er ikke så kompliceret, som man måske kan tro.