Forskningscenter > Center for Sundhedsfremmeforskning > Nyhed

Hvilken betydning har kulturforskelle og oplevelser med negativ social kontrol for etniske minoritetskvinders identitetsdannelse og psykosociale sundhed? Et speciale af Helena Lundsgaard og Johanne Sidelmann Tvergaard

Helena og Johanne afsluttede deres kandidatstudie i vinteren 2020. Deres speciale fokuserer på unge etniske minoritetskvinders psykosociale sundhed. Deres fund peger på, at stigmata og negativ social kontrol har en negativ betydning for kvindernes mentale og sociale sundhed.
BIllede af Johanne og Helena
Johanne Sidelmann Tvergaard (venstre) og Helena Lundsgaard (højre)

Center for Sundhedsfremmeforskning har en mission om at fremhæve tidligere specialestuderende. De studerende har alle ydet en ekstra flot præstation. 
Igennem en artikelrække stilles der skarpt på de tidligere studerendes specialefund samt på den fremtid der møder dem på den anden side af universitetet. Formålet er at skabe et rum for videndeling og inspiration til kommende specialestuderende, arbejdsgivere og andre interesserede. 
I denne artikel fremhæves Johanne Sidelmann Tvergaard og Helena Lundsgaard. 

Specialets vidensproduktion
Hvad handlede specialet om?
Specialet handlede om unge etniske minoritetskvinders mentale og sociale sundhed. Vi undersøgte, om et liv præget af kulturforskelle og kontrol har en indflydelse på kvindernes identitetsdannelse. Vi undersøgte ligeledes hvilke strategier kvinderne anvendte for at skabe mental og social sundhed. 

Hvorfor er det et vigtigt sundhedsfremmende emne at beskæftige sig med?
I en årrække har der været et stort politisk fokus på området. Vi finder det relevant at bidrage med en sundhedsvidenskabelig vinkel for at skabe sundhedsfremmende og målrettede initiativer og indsatser.

Hvilken ny viden nåede I frem til?
Vi fandt, at der er adskillige stigmata knyttet til at være etnisk minoritetskvinde i Danmark. Stigmata har betydning for kvindernes mentale og sociale sundhed. 
Tilmed fandt vi, at kontrol af kvinderne ofte udmøntes pga. omsorg. Kontrol kan medføre at kvinderne oplever selvmordstanker, identitetsforvirring og manglende fodfæste

Hvilke vigtige erfaringer gjorde I jer i specialeprocessen, og hvor førte det jer hen?
Et motiverende emne som drivkraft samt grundighed i opstartsfasen og projektstyring medførte et godt resultat. Desuden opsøgte vi bl.a. teaterstykker og oplæg, der lå udover selve empiriindsamlingen for at skabe nye vinkler på emnet.

Fremtiden
Hvor står I nu med hensyn til job? 
Helena: Jeg arbejder hos Rigspolitiet, hvor jeg har forskellige opgaver ift. at håndtere coronasituationen og arbejder som frivillig hos Børns Vilkår.
Johanne: Jeg er uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår, hvor jeg blandt andet driver projektledelsen af 24 undervisere. 

Hvor ønsker I at søge job?
Helena: I kommuner og ved forskningsinstitutioner, hvor jeg ønsker at arbejde indenfor det sociale - eller sundhedsrelaterede område.
Johanne: I kommuner, NGO’er og private virksomheder, hvor jeg kan arbejde med sundhedsfremme og trivsel og være med til at gøre en meningsfuld forskel for mennesker.

Hvilke former for netværk benytter I jer af? 
Begge: Arbejdsnetværk, NGO-netværk, LinkedIn, RUC og venner.
 
Har I erfaringer fra fx praktik, der har åbnet døre? 
Johanne: Ja, jeg var i praktik og studentermedhjælper i Børns Vilkår inden jeg blev fastansat. Netværk har i stort set alle mine jobs været indgangen til et arbejde. 

Kontaktoplysninger 
Hvis du har lyst til at kontakte Helena og Johanne for nærmere information om specialet eller finder deres faglige profiler interessante, kan de kontaktes her: 
Johanne: www.linkedin.com/in/johanne-tvergaard/
Helena: www.linkedin.com/in/helena-lundsgaard