Fysiske undervisningsforsøg

Kurset består af oplæg, gruppedrøftelser, deltageroplæg, demonstrationer og laboratoriearbejde.

Du får kendskab til et bredt udsnit af forsøgsapparatur samt eksperimenter, der anvendes til fysikundervisningen, og samtidig får du indsigt i de didaktiske overvejelser og sikkerhed ved laboratoriearbejde.