Vis hovedmenu

Valg 2019 – ekspertliste

Skal du bruge en ekspert i forbindelse med folketingsvalget eller europa-parlamentsvalget 2019? Roskilde Universitet har samlet en række relevante forskere. Du er også velkommen til at ringe til presseservice på mobil: 2887 0027

Christiansborg Slot

Demokrati, valgdeltagelse, regeringsdannelse

Portrætfotografi

Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Politisk ledelse
 • Udfordringer til folkestyret
 • Vælgeradfærd og valgdeltagelse

E-mail: eva@ruc.dk, tlf.: 4674 2486, mobil: 2242 0225

 

Carina Bischoff, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Nye partier
 • Vælgeradfærd

E-mail: carinasb@ruc.dk, mobil: 3095 1109

 

Portræt af professor Jacob Torfing

Jacob Torfing, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Politisk ledelse, partiernes rolle, politikernes rolle og vilkår
 • Samspil mellem folkevalgte politikere og befolkningen, herunder nye deltagelses- og demokratiformer
 • Forvaltningspolitik: Indretning, styring og ledelse i den offentlige sektor og politikernes holdning til disse spørgsmål

 

E-mail: jtor@ruc.dk, mobil: 2282 9238

Flemming Juul Christiansen - Rubrik

Flemming Juul Christiansen, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Politiske partier, fx regler for opstilling, partistøtte, valg af ny partileder
 • MF’er: Anciennitet og valgkreds
 • Folketinget og regeringen, koalitioner, blokpolitik, regeringsdannelse, regeringsgrundlag
 • Dansk politisk historie - sammenligninger til Norden og OECD-lande

E-mail: fjc@ruc.dk, tlf.: 4674 3257, mobil: 2442 6673

 

Silas Harrebye

Silas Harrebye, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Demokrati
 • Deltagelse
 • Civilsamfundet, medborgerskab
 • Sociale bevægelser og aktivisme

E-mail: silas@ruc.dk, mobil: 2685 5800

Allan Dreyer Hansen

Allan Dreyer Hansen, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Demokrati - overordnede problemstillinger
 • Politisk og demokratisk deltagelse 
 • Populisme 

E-mail: adh@ruc.dk, tlf.: 4674 2756

Miljø- og klimapolitik

Kristian Syberg

Kristian Syberg, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø

 • Miljøgifte og miljøregulering
 • Plasticforurening i verdenshavene og plasthandlingsplan  

E-mail: ksyberg@ruc.dk, mobil: 2679 8212

 

Thomas Budde Christensen

Thomas Budde Christensen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Klima og energi
 • Miljøpolitik
 • Cirkulær økonomi
 • Affald, ressourcer og genanvendelse

Leder af Center for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy & Sustainability (CIRCLES)

E-mail: tbc@ruc.dk, mobil: 2078 4379

Tobias Pape Thomsen

Tobias Pape Thomsen, adjunkt ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Bioenergi og affaldsforbrænding
 • Klima og bæredygtighed i landbrug og energiforsyning
 • Spildevandsrensning og behandling af spildevandsslam
 • Fosfor og andre kritiske ressourcer

E-mail: tpapet@ruc.dk, mobil: 2235 4425

Jesper Holm, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Miljøkommunikation
 • Politiske strategier
 • Virksomheders miljøstrategier i relation til interessenter 
 • ’Den økologiske stat’
 • Bæredygtig omstilling

E-mail: jh@ruc.dk, mobil: 2193 3022

Ole Erik Hansen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

•    Dansk og international miljøpolitik
•    Miljøteknologiske innovationer
•    Globalisering og miljø 
•    Aktør-analyser
•    Miljøviden og miljøkommunikation

E-mail: oeh@ruc.dk, mobil: 2620 8687

Thomas Theis Nielsen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Globale miljøspørgsmål
 • Bæredygtighed

E-mail: nielsentt@ruc.dk, mobil: 2331 8312

Katrine Hartmann-Petersen

Katrine Hartmann-Petersen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Miljø- og klimaadfærd 
 • Mobilitets- og transportadfærd i hverdagslivet 
 • Miljø og klima i byudvikling og byplanlægning  

E-mail: katrineh@ruc.dk, tlf.: 4674 3422

Karsten Bruun Hansen, postdoc ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

•    Klimaudfordringen i kommuner og virksomheder 
•    Forandringsledelse og samskabelse 
•    Mening og motivation i et hverdagsperspektiv 

E-mail: kabha@ruc.dk, tlf.: 4674 3845
 

Henrik Hauggaard-Nielsen

Henrik Hauggaard-Nielsen, professor ved Institut for Mennesker og Teknologi

•    Klima
•    Fødevaresystemer
•    Natur og miljø
•    Bioenergiteknologier 

E-mail: hnie@ruc.dk, mobil: 2133 0785 

Helene Dyrhauge

Helene Dyrhauge, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Klima- og energipolitik
 • Transportpolitik  i forhold til liberalisering, klima og Brexit
 • Grøn omstilling

E-mail: dyrhauge@ruc.dk, mobil: 5338 9997

Stefan Gaarsmand Jacobsen, Adjunkt Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Global Klimamobilisering
 • Global Klimaretfærdighed
 • Klimapolitik
 • Klimapolitisk Historie

E-mail: stefangj@ruc.dk, tlf.: 4674 3617, mobil: 3029 4529.

 

Annemette Palmqvist

Annemette Palmqvist, viceinstitutleder ved Institut for Naturvidenskab og Miljø

 • Effekter af giftstoffer i miljøet
 • Plastikforurening i organiske ressourcer (spildevandsslam og kildesorteret dagrenovation)
 • Plastikforurening af landbrugsjord

E-mail: apalm@ruc.dk, mobil 3023 0802

Henriette Selck

Henriette Selck, professor (MSO) ved Institut for Naturvidenskab og Miljø

 • Miljøgifte
 • Miljøgifte i vandmiljøet
 • Regulering af miljøgifte

E-mail: selck@ruc.dk, tlf.: 46 74 29 83, mobil: 61 95 11 90

Søren Laurentius Nielsen

Søren Laurentius Nielsen, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø

 • Forurening med næringsstoffer
 • akvatisk økologi

E-mail: nielsen@ruc.dk, tlf: 46 74 27 22, mobil: 23 44 83 18

Sundhedspolitik, socialpolitik

Peter Triantafillou

Peter Triantafillou, professor ved Institut for Samfundvidenskab og Erhverv

 • Sundhedspolitik
 • Beskæftigelsespolitik 

E-mail: triant@ruc.dk, tlf.: 4674 2371
 

Sine Lehn

Sine Lehn-Christiansen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Samarbejde på tværs af professioner
 • Uddannelse af sundhedsprofessionelle
 • Ulighed i sundhed

E-mail: slehn@ruc.dk, mobil: 2168 6898

Mari Holen

Mari Holen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Styringsformer og politik på hospitalsområdet
 • Patientroller og hvordan fx en politik om brugerinddragelse sætter sig igennem 
 • Psykiatriområdet, samspillet mellem professionelle og brugere
 • Professionsudvikling; især på sygeplejerskeområdet, hvordan udvikling af kompetence sker i praksis

E-mail: holen@ruc.dk, mobil: 20 57 73 69

Hanne Warming

Hanne Warming, professor (MSO) ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Børne- og ungepolitik
 • Socialpolitik

 

E-mail: hannew@ruc.dk, tlf.: 4640 9559, mobil: 4640 6130

 

Troels Schultz Larsen

Troels Schultz Larsen, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Socialpolitik
 • Ulighed
 • Socialt udsatte
 • Beskæftigelsespolitik
 • Boligpolitik og ghettoer, udsatte boligområder

E-mail: tschultz@ruc.dk, tlf.: 4674 2864

Jesper Troelsen

Jesper Troelsen, professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø

 • Lægemangel i Region Sjælland
 • Regional ulighed i forskning

E-mail: troelsen@ruc.dk, tlf.: 46 74 27 28

Udlændingepolitik, udenrigspolitik

Shahamak Rezaei, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Asylpolitik, indvandring, migration og integration
 • Sikkerhedspolitik, EU’s ydre grænser og irregulær migration, radikalisering, afradikalisering

E-mail: shre@ruc.dk, mobil: 4092 2986

 

Klaas Dykmann

Klaas Dykmann, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Forhold til internationale organisationer
 • Udviklingsbistand

E-mail: dykmann@ruc.dk, tlf.: 4674 3149, mobil: 2224 9446

 

Garbi Schmidt

Garbi Schmidt, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Indvandring og integration
 • Islam

E-mail: garbi@ruc.dk, mobil: 2724 3809

 

Gorm Rye Olsen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • EU’s forhold til USA
 • Europæisering
 • Udenrigspolitik
 • Globalisering

E-mail: gormrye@ruc.dk, mobil: 2166 2108

Rasmus Kjærgaard Rasmussen, Lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Grønland og Rigsfællesskabet
 • Grønlandsk uafhængighed
 • Danmark og Grønlands forhold til USA
 • Dansk sikkerhedspolitik i Arktis
 • Uranpolitik

E-mail: rasmuskr@ruc.dk, tlf.: 4674 3041

Politisk kommunikation

Mark Ørsten

Mark Blach-Ørsten, professor (MSO) ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Politisk journalistik
 • Valgkamp (nationalt, lokalt og EU-valg)
 • Digital, politisk kommunikation
 • Publikums brug af nyhedsmedier og digitale medier
 • Lobbyisme
 • Tænketanke
 • Fake news

E-mail: oersten@ruc.dk, mobil: 2670 0035

 

Kim Schrøder.

Kim Schrøder, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Borgernes brug af traditionelle og digitale medier
 • Borgernes interesse for forskellige typer af nyhedsindhold, herunder informationer om samfund og politik
 • Træthed af nyheder, (manglende) tillid til nyheder, fake news

E-mail: kimsc@ruc.dk, mobil: 4098 5378

 

Peter Aagaard

Peter Aagaard, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Politisk kommunikation
 • Reformer af den offentlige sektor
 • Offentlig ledelse

E-mail: peteraa@ruc.dk, mobil: 2830 8368

 

Ib Tunby

Lektor Ib Tunby Gulbrandsen, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Sociale medier
 • Digitale medier
 • Strategi
 • Influenter
 • CEO-aktivisme
 • Politisk, social ansvarlighed
 • Public affairs

E-mail: ibtunby@ruc.dk, mobil: 6195 1148

Portræt Pelle Guldborg Hansen

Pelle Guldborg Hansen, lektor og adfærdsforsker ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Valgplakater
 • Nudging
 • Adfærdsændring

E-mail: pgh@ruc.dk, tlf.: 4674 3593

Peter Nielsen, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Nyhedstræthed og (mis)tillid til nyheder
 • Nyhedsbobler
 • Fake news

E-mail: petern@ruc.dk, tlf.: 4674 2872 

Sander Andreas Schwartz, adjunkt ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Valgkamp på sociale medier
 • Måling og analyse af digital data
 • Online debatkultur og borgerengagement
 • Viralitet og memes
 • Influenter

E-mail: saansc@ruc.dk, tlf: 4674 2143

Mads Kæmsgaard Eberholst, Studielektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

 • Sociale medier
 • Valgkamp
 • Digital kommunikation
 • Fake news

E-mail: makaeb@ruc.dk, tlf: 4674 3758 mobile: 2972 9774

EU

Helene Dyrhauge

Helene Dyrhauge, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • EU-politik og integrationsproces, EU-beslutningsprocesser, Kommissionen, Europa-Parlamentet
 • Klima- og energipolitik
 • Transportpolitik  i forhold til liberalisering, klima og Brexit
 • Grøn omstilling
 • Brexit

E-mail: dyrhauge@ruc.dk, mobil: 5338 9997

Kennet Lynggaard, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

• Symboler og myter i relation til europæisk integration
• Europæisering og globalisering
• Beslutningstagning i EU

E-mail: kennetl@ruc.dk, mobil: 2513 9636

 

Jon Kvist

Jon Kvist, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Velfærdspolitik
 • EU
 • Social turisme

E-mail: jkvist@ruc.dk, mobil: 3043 0510

 

Jesper Dahl Kelstrup

Jesper Kelstrup, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 •        Lobbyisme og tænketanke i EU
 •        Brexit
 •        Europæisk integration, europæisering

 

E-mail: kelstrup@ruc.dk, mobil: 5134 4310

Pension, økonomi, fremtidens arbejdsmarked

Bent Greve

Bent Greve, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Velfærd, herunder social- og arbejdsmarkedspolitik
 • Pension, ældreomsorg
 • Den offentlige sektors økonomi, regulering og styring
 • Migration, EU


E-mail: bgr@ruc.dk, mobil: 2295 8814

 

Jane Gleerup

Janne Gleerup, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Fremtidens arbejdsmarked
 • Prekarisering
 • Arbejdsliv

E-mail: gleerup@ruc.dk, mobil: 2939 6126

 

Jesper Jespersen, professor emeritus ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Makroøkonomisk metode, teori og politik
 • Produktion, beskæftigelse og arbejdsløshed i samspillet med velfærdsstaten
 • Den offentlige sektors økonomi
 • Den brændende platform og miljøøkonomi
 • Den monetære union, euro og økonomisk krise i Sydeuropa 

E-mail: jesperj@ruc.dk, tlf: 4674 2029

Rasmus Willig - Rubrik

Rasmus Willig, sociolog og lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Moderne arbejdsformer
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Flexisme

E-mail: willig@ruc.dk, mobil: 4028 1554

Den offentlige sektor

Peter Aagaard

Peter Aagaard, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Politisk kommunikation
 • Reformer af den offentlige sektor
 • Offentlig ledelse

E-mail: peteraa@ruc.dk, mobil: 2830 8368

 

Portræt af professor Jacob Torfing

Jacob Torfing, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Politisk ledelse, partiernes rolle, politikernes rolle og vilkår
 • Samspil mellem folkevalgte politikere og befolkningen, herunder nye deltagelses- og demokratiformer
 • Forvaltningspolitik: Indretning, styring og ledelse i den offentlige sektor og politikernes holdning til disse spørgsmål

E-mail: jtor@ruc.dk, mobil: 2282 9238

Eva Sørensen

Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Politisk ledelse
 • Udfordringer til folkestyret
 • Vælgeradfærd og valgdeltagelse


E-mail: eva@ruc.dk, mobil: 2242 0225

 

Ole Helby Petersen

Ole Helby Petersen, professor (mso) ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Privatisering, udlicitering, konkurrenceudsættelse, privatisering af velfærd
 • Effekter af privatisering, frit valg af leverandører, svenske erfaringer, internationale erfaringer
 • Offentlige-private partnerskaber, innovation i den offentlige sektor, udbud, udbudsregler

E-mail: olehp@ruc.dk, mobil: 5122 7573

 

Adjunkt Tina Øllgaard Bentzen, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Tina Øllgaard Bentzen, adjunkt ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 •     Afbureaukratisering
 •     Politisk ledelse
 •     Forvaltningspolitik: Styring og ledelse i den offentlige sektor 
 •     Tillidsreform

E-mail: tinaob@ruc.dk, mobil: 2946 9501

Lars Fuglsang

Lars Fuglsang, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Innovation i den offentlige sektor
 • Serviceudvikling
 • Samskabelse

E-mail: fuglsang@ruc.dk, mobil: 2173 7164

Anne Vorre Hansen

Anne Vorre Hansen, postdoc ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 • Borgerinddragelse
 • Participatorisk demokrati 
 • Platforme for samskabelse
 • Tværsektorielle samarbejder om udvikling af offentlig service
 • Offentlig værdi og værdiskabelse

E-mail: vorre@ruc.dk, tlf: 4674 3655