Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Plan, By og Proces

På Plan, By og Proces beskæftiger du dig med byplanlægning, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier. Du kan arbejde med planlægning inden for eks. klima- og miljø, demokratisk bæredygtighed og social inklusion.

Sådan kan du læse Plan, By og Proces:

Med speciale i Plan, By og Proces
 • Plan, By og Proces +

  Filosofi og Videnskabsteori

  Kandidatuddannelsen i Plan, By og Proces + Filosofi og Videnskabsteori kvalificerer dig til at varetage analyse- og planopgaver i planlægningsinstitutioner med fokus på inddragelse af viden om by-teoretiske problemstillinger.
 • Plan, By og Proces +

  Geografi

  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Geografi arbejder du med at kontekstualisere geografiske problemstillinger i relation til konkrete planlægningsopgaver.
 • Plan, By og Proces +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Kommunikation bliver du kvalificeret til at varetage analyse- og planopgaver i lokalområder og udarbejde konkrete kommunikationsstrategier.
 • Plan, By og Proces +

  Performance Design

  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Performance Design arbejder du med at inkorporere performative løsninger for at revitalisere og forny byrum.
 • Plan, By og Proces +

  Psykologi

  På kandidatuddannelsen Plan, By og Proces + Psykologi lærer du at udvikle byplanlægningsteorier og -strategier, samt socialpsykologiske teorier og metoder i et hverdagslivsperspektiv.
 • Plan, By og Proces +

  Socialvidenskab

  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Socialvidenskab undersøger du samspillet mellem sociale forhold og dynamikker som omdrejningspunkt for at designe nye rum i byer.
 • Plan, By og Proces +

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier lærer du at udvikle og implementere sundhedsfremmende forhold i udviklingen af byer.
 • Plan, By og Proces +

  TekSam - Miljøplanlægning

  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + TekSam - miljøplanlægning arbejder du med samspillet mellem miljø, teknologi og byplanlægning for at skabe morgendagens bæredygtige byer.
Med speciale i andet fag
 • Plan, By og Proces

  Geografi +
  På kandidatuddannelsen Geografi + Plan, By og Proces fordyber du dig i bystrukturer og -problemstillinger. Du arbejder med geografiske og sociologiske analyser og planstrategier ud fra viden om urbanisering, byliv, hverdagsliv, politiske, sociale og økonomiske processers samspil, dynamik og konsekvenser for menneskers levevilkår i forskellige rumlige skalaer.
 • Plan, By og Proces

  International Development Studies +
  Kandidatuddannelsen International Development Studies + Plan, By og Proces uddanner dig til at bidrage med løsninger på den accelererede globale efterspørgsel efter boliger, sanitet, jobs, bæredygtighed, rekreative områder, transport og anden infrastruktur.
 • Plan, By og Proces

  Performance Design +
  På kandidatuddannelsen Performance Design + Plan, By og Proces arbejder du med design og produktion af performative, æstetiske og oplevelsesorienterede rum og planprocesser i relation til kulturdrevet by- og landskabsplanlægning.
 • Plan, By og Proces

  Politik og Administration +
  På kandidatuddannelsen Politik og Administration + Plan, By og Proces lærer du at analysere den offentlige administrations politiske udfordringer og udforme løsningsorienterede strategier.
 • Plan, By og Proces

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Plan, By og Proces studerer du planlægningen af sociale og samfundsmæssige forhold og lærer at finde løsninger på udfordringerne, som verdens urbanisering medfører.
 • Plan, By og Proces

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +
  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Plan, By og Proces arbejder du med sundhed som en del af de sociokulturelle vilkår og processer i byen og med sammenhænge mellem de sociale, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed.
 • Plan, By og Proces

  TekSam - Miljøplanlægning +
  På kandidatuddannelse TekSam - Miljøplanlægning + Plan, By og Proces er der fokus på tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation i relation til byudvikling, mobilitet og lokalsamfund.