Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Fysik

På Fysik kommer du igennem fysikkens grunddiscipliner, bl.a. elektrodynamik, termodynamik og kvantemekanik. Du lærer at strukturere og formalisere fysiske problemstillinger og får kompetencer til at anskue verden med fysisk tankegang og intuition.

Sådan kan du læse Fysik:

Med speciale i Fysik
 • Fysik +

  Environmental Biology

  På kandidatuddannelsen i Fysik + Environmental Biology arbejder du med fysikkens fundamentale love og disses betydning i biologi og økologi.
 • Fysik +

  Filosofi og Videnskabsteori

  På kandidatuddannelsen i Fysik + Filosofi & Videnskabsteori er fokus, at du opnår indsigt i faget fysik ud fra filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver. Du tilegner du dig teoretiske og praktiske færdigheder i løsning af konkrete problemstillinger, hvor du anvender begreber, ræsonnementer og metoder, der er karakteristiske for filosofi og fysik.
 • Fysik +

  Kemi

  På kandidatuddannelsen i Fysik + Kemi lærer du at anvende og udvikle fysiske og kemiske modeller og metoder - og kritisk diskutere deres gyldighed. Kemien gør brug af værktøjer, der er grundlagt inden for fysikken (f.eks. termodynamik og kvantemekanik), og ved at kombinere Kemi med Fysik opnår du en dybere forståelse af disse værktøjer.
 • Fysik +

  Medicinalbiologi

  På kandidatuddannelsen i Fysik + Medicinalbiologi får du en vægtig faglig ballast inden for både fysik og det medicinsk-biologiske fagområde. Du studerer mekanik, relativitetsteori, astrofysik, faststoffysik, kvantemekanik, elektrodynamik samt termodynamik og statistisk mekanik. Du får viden inden for farmakologi, patofysiologi, patobiologi, immunologi, mikrobiologi og ernæringsbiologi.