Intro til uddannelsen

Arbejd tværfagligt og problemorienteret med de klassiske virksomheds-discipliner

Erhvervsøkonomi (HA) er en bacheloruddannelse, der giver en bred viden om virksomheder og deres funktioner. Du lærer de klassiske virksomheds-discipliner organisation, afsætning, økonomistyring og regnskabsvæsen, finansiering, erhvervsret mm.

Det særlige ved at tage en HA på Roskilde Universitet er, at du bruger de erhvervsøkonomiske teorier i problemorienteret projektarbejde, og at der arbejdes tværfagligt med de traditionelle erhvervsfag.

Erhvervsøkonomi kan kun læses som etfags-bachelor og kan ikke kombineres med andre fag.

Fra bachelor til kandidat

En bachelor i Erhvervsøkonomi giver adgang til kandidatuddannelsen Virksomhedsledelse og kandidatuddannelsen Social Entrepreneurship and Management. Din bacheloruddannelse giver også adgang til andre af vores kandidatuddannelser. 

Meritordning

Erhvervsøkonomi har en fast meritordning, så du kan læse en bachelor i Erhvervsøkonomi på 1 1/2 år, hvis du i forvejen har læst et relevant studie. 

Meritordning på Erhvervsøkonomi

Undervisere

Undervisere Erhvervsøkonomi