Trine Schifter Larsen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Søvn - et basalt behov i forandring – Om søvns betydning for ældre i ortopædkirurgisk indlæggelses- og rehabiliteringsforløb
Fredag
07
februar
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet – Bygning 46, 46.1-049 - Auditorie 46

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor, ph.d. Tine Fristrup, DPU, Aarhus Universitet
  • Dosent Emeritus, Runar Bakken, Institutt for sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN, Norge
  • Lektor, ph.d., Sine Lehn-Christiansen, IMT, RUC (fmd.)

 

Vejleder: Lektor Mari Holen, IMT, RUC
Bi-vejleder: Professor Ove Andersen, Forskningschef i Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig.

Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.

Et resume af afhandlingen kan ses her.

Find vej

Find vej til og på Roskilde Universitet