Syvende symposium for sammenlignende fagdidaktik

Fagdidaktiske perspektiver på formativ evaluering og faglig udvikling i forskellige fagområder
Torsdag
25
november
Start:25. nov kl. 09.00
Slut:26. nov kl. 17.00
Sted: Roskilde Universitet - lokale oplyses senere

Det syvende symposium afholdes 25. og 26. november 2021 på RUC og har fokus på forskellige fagområders tilgange til principper for formativ evaluering og faglig udvikling i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.

På symposiet sætter vi fokus på forskellige igangværende eller gennemførte projekter, som på forskellig vis arbejder med formativ evaluering og/eller faglig udvikling inden for specifikke fagområder. Vi er herunder interesseret i projekter, der arbejder med et forskningsmæssigt grundlag for formativ evaluering og faglig udvikling. Nogle af projekterne har deres primære fokus på elevernes læreprocesser og andre på fagligt indhold. Vi sætter dette dobbelte fokus ud fra en antagelse om, at der i begge projekttyper kan iagttages nogle grundlæggende fagdidaktiske principper, som i et eller andet omfang har været styrende for arbejdet med projekterne. Det, symposiet især vil fokusere på, er, hvilke fagdidaktiske principper der ligger til grund for projekterne eller som projekterne får øje på i deres undersøgelser, og hvilken betydning disse har eller kan have for produktion af fagdidaktisk viden om evaluering og faglig udvikling i fagene.

På symposiet vil forskere, der har deltaget i projekter af ovennævnte karakter i bl.a. folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser i symposiets hovedoplæg fremlægge deres fund og dels diskutere deres metodologiske tilgange og forskningsdesign, dels den ny fagdidaktiske viden, der er blevet skabt.

Arrangører: Martin Niss (RUC), Torben Spanget Christensen (SDU), Peter Hobel (SDU) og Helle Rørbech (AU).

Tilmeld dig Syvende symposium for sammenlignende fagdidaktik her.