Sofia Esmann Busch forsvarer sin ph.d.-afhandling

Folkeskolens to danskfag – modersmålsfag og dansk som andetsprog
Fredag
04
december
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet, 46.1-049 - Auditorie 46

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Signe Hvid Thingstrup, Københavns Professionshøjskole
  • Professor Thor André Skrefsrud, Høgskolen i Innlandet
  • Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet (fmd.)

Vejleder: Lektor Thomas Gitz-Johansen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Bi-vejleder: Tom Steffensen, Professionshøjskolen Absalon

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Forsvaret livestreames. Link kan indhentes ved at kontakte forskerskolen, forskerskolen@ruc.dk
Som følge af Covid19 restriktioner er der tilmelding til Sofia Esmann Busch forsvar sin ph.d.-afhandling "Folkeskolens to danskfag – modersmålsfag og dansk som andetsprog" her.

Find vej

Find vej til og på Roskilde Universitet