Sine Kirkegaard forsvarer sin ph.d.-afhandling

Samskabelse i socialpsykiatrien – en undersøgelse af grænser, performance og stigma i hverdagsinteraktionerne mellem professionelle, brugere og frivillige
Fredag
15
februar
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet – Bygning 45 – lokale 45.1-011 - Auditorie 45

Bedømmelsesudvalg:
Professor Bengt Eirik Karlsson, Sørøst Norges universitet, Drammen
Lektor, Ph.d. Kristian Fahnøe, Københavns Professionshøjskole
Lektor, Ph.d. Annette Kamp, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC, (fmd.)

Vejleder: Lektor Trine Østergaard Wulf-Andersen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig.

Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet