Signe Fjordside forsvarer sin ph.d.-afhandling

Praksislogikker og børnesyn - Et feltanalytisk blik på det sociale arbejde med anbragte børn og unge
Mandag
12
april
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Online via Zoom

Ph.d.-forsvar på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv - ISE

Bedømmelsesudvalg:

  • Kristoffer Kropp (formand), lektor på ISE, RUC
  • Åse Elisabeth Vagli, , Førsteamanuensis ved Institutt for Medie-og Samfunnsvitenskap, Universitetet i Stavanger
  • Frank Ebsen, docent på Københavns Professionshøjskole

Vejledere:

  • Hovedvejleder: Hanne Warming, professor
  • Bivejleder: Catharina Juul Kristensen, lektor

Professor Tine Rostgaard leder forsvaret


For mere information vedr. Signe Fjordsides afhandling se resumé/abstract.

I henhold til ph.d.-bekendtgørelsens §19, stk.2, skal en ph.d.-afhandling være offentlig tilgængelig forud for et ph.d.-forsvar. Grundet Covid-19, kan Roskilde Universitet, herunder universitetsbiblioteket, ikke på nuværende tidspunkt fysisk facilitere gennemsyn af ph.d.-afhandlinger. I stedet vil det være muligt at kontakte Annika Mogensen på annikam@ruc.dk for at bede om at få tilsendt ph.d.-afhandlingen i PDF-format.

Se livestream af ph.d.-forsvaret via Zoom.