Risici - i går, i dag og i morgen

I anledning af udgivelsen af Klaus Rasborgs bog: "Ulrich Beck – en kritisk indføring i teorien om verdensrisikosamfundet" afholder IDA Risk i samarbejde med Hans Reitzels Forlag et arrangement.
Onsdag
23
januar
Start:kl. 17.00
Slut:kl. 19.00
Sted: IDA mødecenter, København

Nu foreligger en samlet fremstilling af den forskning, som indledtes med bogen "Risk Society" (1992). Bogen "Ulrich Beck - en kritisk indføring i teorien om verdensrisikosamfundet" giver en kritisk indføring i teorien om verdensrisikosamfundet, og bogen viser, hvordan Beck i sit senere forfatterskab har videreudviklet de første tanker til en teori om, hvad han betegner som verdensrisikosamfund og kosmopolitisme.

Forfatteren Klaus Rasborg præsenterer bogen og giver sit bud på, hvorledes Ulrich Beck's forskning kan bidrage til håndtering af de udfordringer verden står med.

Lektor Kristian Lauta har i sin forskning beskæftiget sig med udviklingen i samfundsvidenskabelige temaer, der fokuserer på katastrofer og risici. Hvorledes orienterer forskningen sig mod samfundssikkerheden med risici og katastrofer i en tid hvor gængse koncepter er udfordret?

Endelig vil klima advocacy John Nordbo med baggrund i de netop afsluttede klimaforhandlinger ved COP24 i Katowice berette om nogle af de udfordringer, der nu pålægges vore samfund. Hvad kan politiske og private beslutningstagere stille op med klimaforandringerne? Og hvad er udfordringerne for et civilsamfund?

Tilmelding og yderligere information kan findes på IDA's website.