Nina Moesby Bennetsen forsvarer sin Ph.d. afhandling

Everyday life in a changing climate
Onsdag
29
september
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet, bygning 00.1-009 - Store auditorie

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Bente Halkier, Institut for Sociologi, Københavns Universitet
  • Professor Lesley Murray, School of Humanities and Social Science, University of Brighton
  • Lektor Jonas Egmose, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet (formand)

Vejledere:

  • Lektor Katrine Hartmann-Petersen, Roskilde University
  • Professor Malene Freudendal-Pedersen, Aalborg Universitet
  • Professor Jonas Larsen, Roskilde University

Man kan tilmelde sig forsvaret af Everyday life in a changing climate og den efterfølgende reception her.

Deadline for tilmelding: 22. september

Forsvaret af Everyday life in a changing climate livestreames her.

Afhandlingen kan læses på Roskilde Universitetsbibliotek og Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, Roskilde Universitet.