Martin Dahl Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Sted, viden og planlægning – En undersøgelse af områdefornyelsers stedslige planlægningspraksis
Tirsdag
25
august
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet, bygning 03, 03.1-S03 – Auditorie A

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Mia Arp Fallov, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU,
  • Professor John Erik Pløger, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder
  • Lektor Kristian Nagel Delica, IMT, RUC (fmd.)

 
Vejleder: Professor John Andersen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Bi-vejleder: Professor Kirsten Simonsen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.
 
Som følge af Covid19 vil der kun være adgang til forsvaret for den ph.d.-studerende, vejledere, medlemmer af bedømmelsesudvalget, ordstyrer samt kolleger fra instituttet.

Forsvaret vil blive livestreamet.

Et resumé af Martin Dahl Sørensen's  ph.d.-afhandling kan ses her.