Konference: Klinisk uddannelse nu og i fremtiden

Læreprocesser i klinisk sygeplejerskeuddannelse. Konferencen sætter et endeligt punktum for forskningsprojektet PÅ TVÆRS (2015–2019) ved at formidle den viden og de erfaringer projektet har gjort sig.
Torsdag
26
marts
Start:kl. 08.30
Slut:kl. 15.15
Sted: Rigshospitalet, Auditorium 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Konferencen sætter et endeligt punktum for forskningsprojektet PÅ TVÆRS (2015–2019) ved at formidle den viden og de erfaringer projektet har gjort sig.

Konferencedagens formiddag har fokus på temaet klinisk uddannelse og læring mens eftermiddagen tematiserer professionsidentitetsdannelse i et uddannelsesperspektiv. Udover oplæg fra projektets eksperimentledere, projektleder og projektets to følgeforskere Sine Lehn-Christiansen og Mari Holen fra Roskilde Universitet, er der yderligere inviteret tre forskere, der vil bidrage med interessante perspektiver på konferencens tema.

 

Program

8.30 - 9.00  Ankomst - Kaffe og croissant

9.00 - 9.20   

Velkomst v/ Helen Bernt Andersen, projektejer og Betina Wilhjelm, projektleder PÅ TVÆRS

9.20 - 9.40   

Simulation – Hvad kan det tredje kliniske læringsrum? v/ Anne Frandsen, Klinisk uddannelsesansvarlig, Rigshospitalet

9.40 - 10.00 

Hvem har nøglen til medicinrummet? v/ Lis Suhr, Klinisk uddannelsesansvarlig og Betina Wilhjelm, Koordinerende klinisk uddannelsesansvarlig spl., Rigshospitalet                                              

10.00 - 10.30  

Fagkultur og læring v/ Malene Kjær, Post.doc., Aalborg Universitet

10.30 - 10.50   Pause - Kaffe med sødt

10.50 - 11.20  

Forandring og stabilitet i det kliniske læringsrum v/ Kristian Larsen, Seniorforsker, UCFS

11.20 - 12.05  

Plejelogikker i klinisk uddannelse v/ Mari Holen, Lektor, RUC

12.05 - 12.35   Frokost  

12.35 - 13.20  

Jeg skal bare være et godt sted med en god personalegruppe - Sygeplejeprofessionsidentitet anno 2020 v/ Sine Lehn-Christiansen, Lektor, RUC

13.20 - 13.40  

PRM-modellen – Støtte til klinisk beslutningstagen v/ Bettina Poulsen, Klinisk underviser, Rigshospitalet                    

13.40 - 14.00  

Sundhedsfaglig supervision – Hvordan understøttes dannelsen af en professionsidentitet?
v/ Bolette Holck, Uddannelseskonsulent, Rigshospitalet

14.00 - 14.25   Pause - Kaffe og kage

14.25 - 14.55  

Hvad kan jeg blive og hvem vil jeg være? - Centrale dynamikker i skabelsen af professionsidentiteten hos de nye velfærds professionelle v/ Nana Katrine Vaaben, Docent, KP

14.55 - 15.10  

Farvel til PÅ TVÆRS, Goddag til MINERVA v/ Mari Holen og Sine Lehn-Christiansen

15.10 - 15.15   Farvel og tak for i dag v/ Helen Bernt Andersen


Tilmelding

Vi håber meget, at du har lyst til at deltage. Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig på Region Hovedstadens Kursusportal

Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 17. marts 2020. Deltagerbetaling er 500 kr., der dækker forplejning samt et trykt eksemplar af PÅ TVÆRS’ afslutningsrapport.

BEMÆRK: Konferencen afholdes på  Rigshospitalet, Auditorium 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø