Kim Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Mulighedsbetingelser for patientinddragelse og recovery i psykiatrien
Onsdag
09
januar
Start:09. jan 2019 kl. 13.00
Slut:09. jan 2019 kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet – Bygning 41, 41.1-14 - Biograf

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Bengt Karlsson, leder af Center for psykisk helse og rus, University College of South East Norway
  • Senior forsker Lene Berring, MVU forskningsleder af Region Sjællands Psykiatri
  • Professor (MSO) Betina Dybbroe, IMT, RUC (fmd.)

Vejleder: Lektor Mari Holen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek,
samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig.

Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.

Find vej

Find vej til og på Roskilde Universitet