Karen Mathilde Prins forsvarer sin ph.d.-afhandling

På jagt efter ’Det demokratiske’ – En Pragmatisk kulturanalyse af muligheder og begrænsninger for børns demokratiske erfaringer
Mandag
30
september
Start:30. sep 2019 kl. 13.00
Slut:30. sep 2019 kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet – Bygning 3 – Lokale 03.1-S03 - Auditorie A

Bedømmelsesudvalg:

  • Universitetslektor, fil.dr., Anne Harju, Institutionen Barn-unga-samhälle, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Universitet
  • Lektor Emeritus Niels Kryger, DPU, AU
  • Lektor Niels Warring, IMT, RUC, (fmd.)

Vejleder: Professor Jan Kampmann, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Bi-vejleder: Docent Mia Husted, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig. Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.

Find vej

Find vej til og på Roskilde Universitet