Jeanette Barnewitz Leth forsvarer sin ph.d.-afhandling

Mennesket bag individuel kompetencevurdering (IKV) – Læring, erfarings- og identitetsprocesser samt uddannelsesdeltagelse på bygningskonstruktør- og fysioterapeutuddannelserne
Fredag
14
september
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet Bygning 45 – lokale 45.1-011 - Auditorie 45

Bedømmelsesudvalg:

  • Docent Ulla Højmark Jensen, ph.d., UC Sjælland
  • Lektor Jens Cristian Nielsen, ph.d., Århus Universitet
  • Professor (MSO) Linda Lundgaard Andersen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC, (fmd.)

Vejleder: Lektor Steen Baagøe Nielsen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig.

Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.