Jakob Aabling-Thomsen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Mænd, sundhed og sygdom: Diskursive konstruktioner af maskulinitet, lægesøgning og mænds sundhed
Torsdag
21
september
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 43 - lokale 43.2-29

Kom og hør Jakob Aabling-Thomsen forsvarer sin ph.d.-afhandling om tom mænd, sundhed og sygdom.

Du kan også følge forsvaret online på Zoom:
https://ruc-dk.zoom.us/j/68943296932?pwd=YTUrZTA4RjhrVktzaXpncHgwcFF2UT09
 

Resumé

Ph.d.-afhandlingen handler om mænd, sundhed og sygdom. Hovedformålet er, at producere viden om kommunikationsbarrierer og -muligheder i forhold til tidlig opsporing af kræft samt tidligere diagnostik af andre alvorlige sygdomme hos mænd. Afhandlingens fokus og genstandsfelt er bl.a. motiveret af, at mænd er markant dårligere placeret i statistikken for dødelighed end kvinder, hvilket eksempelvis ses ved lavere middellevetid for (især udsatte) mænd. Dertil ses det, at mænd har en mindre hyppig kontakt med sundhedsvæsnet end kvinder.

Afhandlingen har fokus på sundhedskommunikation og inddrager både myndighedernes perspektiv og problematisering af mænds sundhed samt mænds perspektiv på sundhed, sygdom, at være patient og mødet med sundhedsvæsnet. Afhandlingen besvarer forskningsspørgsmålet: hvordan bidrager diskurser til at etablere rammer for, hvad der kan siges og gøres i relation til mænds sundhed?

Konklusioner:

Afhandlingen undersøger en række problemstillinger relateret til mænds sundhed og sygdom, lægesøgning samt mødet mellem mænd og sundhedsvæsnet. Ud fra analyser af policydokumenter ses det, hvordan mænds sundhed bliver repræsenteret som et problem, og hvem der gøres ansvarlig for løsningen af dette. Ud fra interviewmaterialet bliver det fremanalyseret, hvornår og hvorfor interviewpersoner søgte læge.

Afhandlingen beskæftiger sig med at myndigheder, lidt karikeret, udtrykker at mænd går for lidt til lægen og har en usund livsstil, ved eksempelvis at drikke og ryge for meget og dyrke for lidt motion. Det ses, at de interviewede mænd ikke bare reproducerer de diskurser, som vi ser i policy-dokumenterne, men også udvider, udbygger og forhandler myndighedernes problematiseringer af mænds sundhed. I analysen er et resultat, hvordan ansvar placeres hos både individer og myndigheder, hvordan mænd gør ’passende patienthed’ og ’sundhed’ på forskellige måder.

Anbefalinger:

Afhandlingen tilbyder viden om mænd, sundhed og sygdom ud fra et myndighedsperspektiv samt mænds perspektiv.  Dermed bidrager den til forståelse af, hvordan (især udsatte) mænd oplever møder med sundhedsvæsnet og potentielle kommunikationsbarrierer og – muligheder, der har indflydelse på mødet mellem (mandlige) patienter og sundhedsvæsnet.

Afhandlingen bidrager til forskning i, hvordan mænd kan få en stemme, ved at der i afhandlingen beskrives, hvordan der produceres empiri med marginaliserede borgere, som socialt udsatte mænd. Dette sker ud fra et metodisk valg om at producere realistiske vignetter og bruge disse under interviews til at stimulere til samtale om sensitive emner, som sundhed, lægesøgning og sygdom.

Afhandlingens resultater kan bruges i arbejdet med mænds sundhed på politisk niveau samt i mødet med mellem patienter og sundhedsvæsnet.

Se afhandlingen på Roskilde Universitets Forskningsportal
 

Vejledere og bedømmelse

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Tobias Raun, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (forperson)
  • Lektor Camilla Dindler, Aalborg Universitet
  • Professor Eivind Engebretsen, Oslo Universitet

Vejledere:

  • Lektor Karsten Pedersen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Ordstyrer:

  • Lektor Birgitte Ravn Olesen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
     

Reception

Efter forsvaret afholdes reception i Bygning 41.1 Foyeren.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet