Integrerede indsatser - koordination, konsensus eller konflikt?

Seminar i Forskernetværket Samfund og Psykosociale problemer
Tirsdag
18
december
Start:18. dec 2018 kl. 09.00
Slut:18. dec 2018 kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet – Bygning 02, lokale 02.1-031 (Geofagsalen)

I udviklingen af den offentlige sektor generelt – og i særdeleshed i udviklingen af indsatser for mennesker med svære psykosociale problemer – er der stor opmærksomhed på at skabe integrerede indsatser, der går på tværs af de opdelinger, som er etableret i vores velfærdssamfund. Integrerede indsatser tænkes ofte at sætte ’borgeren i centrum’ og skabe muligheder for en inddragende og helhedsorienteret indsat med fokus på at understøtte recovery. Mennesker med svære psykosociale problemer er selvfølgelig først og fremmest mennesker, og integrerede indsatser bør derfor fordre tæt dialog med borgerne selv om deres hverdagsliv. Spørgsmålet er, hvordan integration konkret tager form? Hvordan påvirker integrationen de professionelles arbejdsliv? Hvilken viden får betydning, og hvordan forhandles forskellige autoritative vidensformer i indsatserne? Hvordan implementeres integrerede indsatser i komplekse institutionelle kontekster hvor forskellige organisatoriske logikker er i spil?

På dagen vil Inge Storgaard Bonfils, Københavns Professionshøjskole og Søren Salling Weber, Roskilde Universitet præsentere indsigter fra to studier af den beskæftigelsesrettede rehabiliteringsindsats Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) i en dansk sammenhæng. IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesmetode målrettet borgere diagnosticeret med svære psykiske lidelser. IPS er baseret på borgerens egne ønsker og præferencer og sigter mod beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen integrerer støtte til beskæftigelse med behandling via et tæt samarbejde mellem beskæftigelseskonsulenter og den psykiatriske behandlingsindsats. Præsentationerne tager afsæt i IPS som et eksempel på en integreret indsats og danner afsæt for diskussion af de mulige fordele, udfordringer og konflikter, der kan ligge i integrerede indsatsformer.  

Program og tilmelding:

https://events.ruc.dk/temaseminar181218

Find vej 

Find vej til Roskilde Universitet