IMFUFA-seminar om kvantefilosofi – hvor går erkendelsens grænser?

Kom til seminar og hør Jan Faye fra Københavns Universitet udlægge forskellige fortolkninger af kvantemekanikken.
Onsdag
20
marts
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 15.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 27.1, lokale I

Det er velkendt, at Niels Bohr som den første forsøgte at give samlet fortolkning af kvantemekanikken. Siden er denne fortolkningen blev kanoniseret som københavnerfortolkningen. Dette er uheldigt, da københavnerfortolkningen i dag mere fremstår som et produkt af Heisenbergs udlægning, end som et resultat af Bohrs syn på kvanteverden. Det samme gælder andre fortolkninger fremsat af von Neumann og Wigner, der hver især har bidraget med elementer til et billede af københavnerfortolkningen, som ikke har den ringeste forbindelse til Bohrs forståelse.

Andre fysikere har igennem årene været utilfredse med de forskellige københavnerfortolkninger og er derfor fremkommet med fortolkninger, som ikke alene i indhold men også af navn adskiller sig herfra. Især mange-verdens-fortolkningerne eller mange-sind-fortolkningerne skiller sig markant ud. På den baggrund vil jeg rejse det filosofiske spørgsmål, om der findes pålidelige kriterier, man kan bringe i anvendelse, når vi skal afgøre, hvad vi kan sige og ikke sige om kvanteverdenen.

Jeg vil pege på, at hvis vi inddrager vor viden om menneskets biologiske udvikling, som den er beskrevet af Charles Darwin, er der al grund til at tro, at naturen har sat grænser for, hvordan vi kan beskrive en verden, vi ikke umiddelbart kan sanse, og derfor også grænser for, hvordan vi kan forstå den. Det taler for en minimalistisk fortolkning af kvanteverdenen, som den vi finder hos Bohr.

Tilmelding

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet