Gå-hjem-workshop: Konkrete og analytiske metoder til samskabelse

I forbindelse med udgivelsen af bogen "Dialog og samskabelse – metoder til en refleksiv praksis" inviterer vi alle med interessere i et kritisk, refleksivt og konstruktivt perspektiv på samskabelse til gå-hjem-workshop d. 28. november.
Onsdag
28
november
Start:28. nov 2018 kl. 16.30
Slut:28. nov 2018 kl. 20.00
Sted: Roskilde Universitet, bygningen 41.1. i Biografen

”Dialog” og ”samskabelse” er plusord, som vi møder konstant både som ledere, medarbejdere og borgere, der skal iværksætte eller deltage i dialogiske processer.

I bogen ”Dialog og samskabelse – metoder til en refleksiv praksis” viser og diskuterer vi gennem otte kapitler, hvordan man kan arbejde med samskabelsesprocesser, og hvordan man kan forholde sig analytisk til, hvad der sker i sådanne processer.

I forbindelse med udgivelsen af bogen inviterer vi alle med interessere i et kritisk, refleksivt og konstruktivt perspektiv på samskabelse til gå-hjem-workshop.

Her vil bogens forfattere facilitere workshops, hvor du får mulighed for at arbejde med

  • Analyse af egen samskabelses praksis
  • Creative non-fiction fortællinger
  • Forumspil
  • Hverdagsfortællinger
  • Kollaborativ evaluering
  • Åben dialog

Program

16.30-17.15: Velkommen: kaffe, introduktionsoplæg og præsentation  

17.15-18.15: 1. workshop

18.15 -18.45: Spisning

18.45-19.30: 2. workshop

19.30-20.00: Fælles afrunding med champagne

Tilmelding

Begrænset antal pladser, så tilmelding senest 7.11.2018 på events.ruc.dk

Arrangør: Akademisk Forlag & Forskningsgruppen i Dialogisk Kommunikation

Om bogen

’Dialog´ og ´samskabelse´ er populært som aldrig før. Det er blevet nye plusord, der signalerer, at alle kan bidrage, og alle bidrag skal tages alvorligt. Men hvad betyder det i praksis?  Og hvordan er magt til stede i processer, hvor man vil skabe rum for forskellige aktører og stemmer?

Netop fordi begreberne forbindes med noget ubetinget godt, så er det let at overse, hvordan magt altid er på spil. Bogens kapitler viser, hvordan man kan anvende en dialogisk kommunikationsteoretisk tilgang til at arbejde med ’dialog’ og ’samskabelse’ på forskellige pædagogiske og sundhedsfaglige felter. Den fokuserer særligt på, hvordan man med en kritisk refleksiv analyse af processerne kan blive klogere på, hvordan kontekst, magt, etik og relationer får betydning for den viden, der skabes. Bogen henvender sig til alle, der har interesse i ’dialog’ og ’samskabelse’, men vil sikkert særligt være interessant for forskere, studerende og professionelle indenfor social- og sundhedssektorerne, der ønsker at skærpe opmærksomheden på, hvad der sker i de processer, hvor dialog og samskabelse er målet.

Find vej til RUC

Find vej til og på RUC