Fremtidens vidensarbejde er værdidrevet

Konference på Christiansborg hvor forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) stiller skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, der er under hastig forandring.
Fredag
28
februar
Start:kl. 09.30
Slut:kl. 15.00
Sted: Folketinget, Fællessalen, Christiansborg, 1240 København K

Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) stiller skarpt på et arbejdsmarked for vidensarbejdere, der er under hastig forandring.

De samfundsmæssige og teknologiske rammer for vidensarbejde ændrer sig i disse år: Der stilles nye krav til produktivitet og innovationskapacitet; der opstår nye ansættelsesformer og nye former for fleksibilitet; og der vokser nye organisationsformer frem.

Samtidig forholder vidensarbejderne sig aktivt til disse forandringer: De opfinder agile løsninger på et øget produktionspres; de organiserer sig i flade og demokratiske organisationer; og de skaber ’less-work-bevægelsen’ som et modsvar til arbejdsintensivering og udflydende grænser mellem arbejde og privatliv.

Kort sagt: Fremtidens vidensarbejdere er i stigende grad drevet af værdier.

På konferencen inviterer vi til drøftelse af, hvordan virksomheder, organisationer og enkeltindivider kan forholde sig aktivt til udviklingen, og til udvikling af policy-anbefalinger for, hvordan man fra politisk hold kan påvirke udviklingen, så potentialer høstes og faldgruber undgås.

Blandt de udviklingstendenser, der tages op på konferencen, er:

  • Agil organisering af arbejdet
  • Flade og demokratiske organisationsformer
  • Digitale arbejdsplatforme
  • Nye ansættelsesformer
  • ’Less-work-bevægelsen’
  • Nye faglige organiseringsformer

 

Tilmelding

Deltagelse er gratis og inkl. forplejning, men tilmelding til konferencen er påkrævet. Tilmelding skal ske senest mandag den 24. februar (efter først-til-mølle-princippet) på dette link. 

Der er et begrænset antal pladser, og såfremt du er forhindret, bedes du således melde afbud.

Program for konferencen og praktisk information

 

Find vej

Konferencen afholdes i Folketinget, Fællessalen, Christiansborg, 1240 København K. Da alle deltagere skal gennem et sikkerhedstjek ved Folketingets besøgsindgang, vil vi bede dig om at møde op senest kl. 9. Husk, at der er begrænsede parkeringsmuligheder tæt ved Christiansborg. Den nærmeste metrostation er Gammel Strand.

 

Forskningsprojektet Socialt Innovativt Vidensarbejde (SIV) er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Actee, Kooperationen, PROSA, Reload og Teknologisk Institut. Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden.