Eva Ulstrup forsvarer sin ph.d.-afhandling

Brudflader i universitetets læringsrum – En undersøgelse af forholdet mellem didaktiske intentioner og studerendes deltagelse i kursusundervisning
Mandag
23
august
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet - 00.1-009 - Store auditorie

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Anne Line Wittek, Universitetet i Oslo
  • Professor Lars Ulriksen, Københavns Universitet
  • Lektor Tomas Ellegaard, Roskilde Universitet (formand)

Vejleder: Lektor Kim Rasmussen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
 

Man kan tilmelde sig forsvaret og den efterfølgende reception her.
Frist for tilmelding er den 19. august.

Se livestream af ph.d.-forsvaret 'Brudflader i universitetets l ringsrum – En undersøgelse af forholdet mellem didaktiske intentioner og studerendes deltagelse i kursusundervisning' >

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.