Emilie Marie Andrés forsvarer sin ph.d.-afhandling

Sygeplejerskers praksis i et sundhedsvæsen under forandring – Et studie af sygeplejerskers faglighed i et øjenambulatorie
Tirsdag
24
september
Start:24. sep 2019 kl. 12.15
Slut:24. sep 2019 kl. 15.15
Sted: Roskilde Universitet – Bygning 8, 08.1-032 - Teorilokale

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Finn Olesen, Aarhus Universitet
Professor Anne Clancy, Norges Arktiske Universitet, Harstad, Norge
Professor Henning Salling Olesen, IMT, RUC (fmd.)

Vejleder: Lektor Erling Jelsøe, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Bi-vejleder: Professor (MSO) Betina Dybbroe, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek,  samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.
 
Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig. Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.

Find vej

Find vej til og på Roskilde Universitet