Digital DAN Konference

Dansk Aktionsforsknings Netværk inviterer hermed til digital konference om aktionsforskningens rolle i den store omstilling. Konferencen er åben for såvel videnskabelige papers og projektpræsentationer i spændingsfeltet mellem forskning og forandring.
Onsdag
24
marts
Start:24. mar kl. 09.15
Slut:25. mar kl. 15.15
Sted: Online

Dansk Aktionsforsknings Netværk inviterer hermed til digital konference om aktionsforskningens rolle i den store omstilling. Konferencen er åben for såvel videnskabelige papers og projektpræsentationer i spændingsfeltet mellem forskning og forandring. Velkommen til to dage med eksemplariske inspirationsoplæg fra praksis, internationale keynotes og workshops indenfor temaerne:

  • Pædagogik, dannelse og læring
  • Arbejdsliv og organisation
  • Naturgrundlag og naturforvaltning
  • Aktionsforskningens teori og metodologi
  • Learning from margins
  • Socialt bæredygtig by- og lokalsamfundsudvikling
  • Socialt Entreprenørskab og Solidaritetsøkonomi


Den store omstilling er i gang. Den adresserer, at de omstillingsbehov klodens fortsatte eksistens afhænger af, er så omfattende, at de griber ind i og kalder på nyorientering i alle dimensioner af det levede liv. Men mens kriserne stiller stadig mere tydelige spørgsmål, fremstår svarene endnu uklare: Hvordan kan en mere grundlæggende omstilling af hverdagsliv, naturforhold, arbejds- og samfundsorganisering finde sted? Hvordan handler vi - ikke blot på krisernes symptomer, men også på de menneskelige forhold, de bunder i? Hvordan kan nye praksisformer udvikles i demokratisk samspil mellem videnskabelig kritik og eksemplarisk praksis? Det er nogle af de spørgsmål, vi ønsker at sætte til drøftelse på dette års konference.

I omstillingen er der mere end nogensinde før brug for aktører og miljøer som formår at arbejde tværfagligt, participatorisk og innovativt med en kombination af erkendelses- og forandringsprocesser i et handleperspektiv. Kompetencer som aktionsforskere i mange varianter og tilgange repræsenterer og praktiserer i forskellige typer af samspil mellem forskning og praksisforandring. På direkte og indirekte måder bidrager aktionsforskere allerede aktivt i den store omstilling, selvom vi måske ikke altid tænker vores praksissamarbejder og forskning ind under omstillingsoverskriften. Og skal vi overhovedet det?  Er ”den store omstilling” overhovedet en normativ dagsorden vi forbinder os til som det brede heterogene miljø vi udgør?

På DAN konferencen 2021 ser vi på den forandringssøgende forsknings forskelligartede potentialer som deltagende aktører i den store omstilling. Keynotes og ildsjæle fra forskellige fag- og samfundsområder kickstarter undervejs programmet i tematiske oplæg. Diskussionsvinkler spænder fra hverdagslige ombrydninger af kulturelle sociale rutiner til mere omfattende paradigmatiske omstillingsbestræbelser i økonomiske ejerskabs- og demokratiforhold.

Konferenceformat

På grund af corona situationen afholdes konferencen digitalt. Programmet veksler mellem praktiske og teoretiske keynotes og workshops med papers og projektpræsentationer. Alle workshops har tovholdere som står fagligt og praktisk for workshoppen og leverer et indledningsoplæg der tematiserer forbindelsen mellem konferencens overordnede tema og den konkrete workshops tema og indhold. Man kan tilmelde sig og deltage i workshops uden at levere papers eller projektpræsentationer.
Vigtige datoer:

  • 10. Februar - Deadline for abstracts
  • 10. Marts - Deadline for papers og konferencetilmelding med workshopvalg
  • 24-25. Marts - Virtuel konference


Program

Se programmet for hele konferencen her


Åbent program med keynote speakers

Onsdag d. 24. marts kl. 10.30-11.30 (UTC+1)

Making other worlds possible - Katherine Gibson, Deputy Director, Professor, Western Sydney University.
Katherine Gibson is internationally known for her research on rethinking economies as sites of ethical action. She trained as a human geographer with expertise in political economy and, with her collaborator for over 30 years, the late Professor Julie Graham, developed a distinctive approach to economic geography drawing on feminism, post-structuralism and action research.


Onsdag d. 24. marts kl. 16.0-17.00 (UTC+1)

Action research for transformation in an eco-social crisis - Hilary Bradbury, Professor, PhD, Oregon Health Sciences University.
Hilary Bradbury is a scholar-practitioner focused on the human and organizational dimensions of creating healthy communities. She supports educators of all types as well as educational institutions in transforming in response to the social-ecological crisis of our times. She emphasizes the integration of research and practice as “action research for transformations”.


Torsdag d. 25. marts kl. 13.00-14.00 (UTC+1)

Action research for socially just and ecologically sustainable futures - Patricia Gaya, Senior Lecturer, Dr, University of Bristol.
Patricia Gaya is an action researcher, educator, feminist, and scholar-activist interested in how we might foster individual and collective capacities to imagine, articulate, and co-create alternative futures that are more socially just and ecologically sustainable.
 

Internationale keynotes åben online adgang

https://ruc-dk.zoom.us/j/64203745413?pwd=SkxTaWQzMGpGNzRqVnZBdUNqZHl3QT09#success

Tilmelding ikke nødvendig. Passcode: 1234


Tilmelding og betaling

Tilmelding til Digital DAN Konference: Aktionsforskningens rolle i den store omstilling kan her. Tilmeldingsfrist er 10. marts 2021.

Pris: 400 kr. Incl. moms.