Cristina Colette Landt forsvarer sin ph.d.-afhandling

Forretningsmodeller for biogas – I et cirkulært økonomisk perspektiv
Fredag
23
oktober
Start:kl. 14.30
Slut:kl. 17.30
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 1, 01.1-028 – Lille Auditorium

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Jens Bo Holm-Nielsen, Section Manager Energy Technology, Esbjerg Campus, AAU
  • Executive managing director Lars Jörgen Held, Baltic Energy Innovation Centre (BEIC)
  • Professor Rikke Lybæk, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC (fmd. for udvalget)

Vejleder:

  • Lektor Tyge Kjær, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, RUC.

Som følge af Covid19 restriktioner er der tilmelding til Cristina Colette Landts forsvar af sin ph.d.-afhandling "Forretningsmodeller for biogas – I et cirkulært økonomisk perspektiv" her.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet