Charlotte Søjnæs forsvarer sin ph.d.-afhandling

Vejledning af læger i mødet mellem subjekter, uddannelse og arbejde – En analyse af betydningen af formel og uformel vejledning for lægers uddannelsesbiografier
Tirsdag
08
maj
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 45 – lokale 45.1-011 - Auditorie 45

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Camilla Thunborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
  • Lektor Gitte Wichmann-Hansen: Center for Undervisning og Læring, AU
  • Professor (MSO) Betina Dybbroe, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC, (fmd.)

Vejleder: Lektor Niels Warring, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig.

Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet + kort over campus