Carsten Juul Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Nyuddannede sygeplejerskers møder med realiteterne på medicinske afsnit i reformerede sygehuse – En institutionel etnografisk undersøgelse for nyuddannede sygeplejersker
Onsdag
16
maj
Start:kl. 13.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 45, 45.1-011 - Auditorie 45

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Tine Fristrup, Pædagogisk Sociologi, DPU, AAU
  • Lektor, Inger Kjellberg, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet
  • Professor Jan Kampmann, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC (fmd. for udvalget)

Vejleder: Lektor Steen Baagøe Nielsen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek,
samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig.
Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.

Find vej 

Find vej til Roskilde Universitet