Borgermøde i Roskilde: Menneskerettighederne i Danmark - Hvordan synes du, det går?

Hvor ser du udfordringer for menneskerettighederne i Danmark? Hvor mærker du menneskerettighederne i din hverdag? Og hvad ville du lave om, hvis du kunne? Nu har du anledningen til at fortælle os, hvordan Danmark kan blive bedre til at sikre vores allesammens rettigheder.
Mandag
09
marts
Start:09. mar 2020 kl. 17.00
Slut:09. mar 2020 kl. 19.00
Sted: Den Gamle Byrådssal, Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

Danmark skal aflevere sin tredje rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2020. Derfor afholder Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder en række borgermøder landet over sammen med universiteterne. Mødet i Roskilde arrangeres af Roskilde Universitet i samarbejde med Roskilde Museum, der som Roskilde bys museum gerne vil deltage i den aktuelle debat om byens liv og hverdag.

Håbet er at modtage bidrag fra borgere om menneskeretlige problemer, som de oplever i deres arbejdsliv og hverdag. Der vil være information om Danmarks kommende FN-eksamen i menneskerettigheder og tre oplæg til inspiration. Herefter åbnes mikrofonerne med forslag og ideer fra publikum. Bidragene vil blive inddraget i Udenrigsministeriets arbejde med færdiggørelsen af den endelige rapport.


PROGRAM

17.00 Velkomst og introduktion v. Lektor Pernille Boye Koch, Roskilde Universitet
17.10 Oplæg om rapporten og FN’s system v. Tomas Kønigsfeldt, Udenrigsministeriet
17.25 Menneskerettigheder i Danmark v. Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder
17.40 Oplæg om udsatte børn og unges rettigheder v. Prof. Hanne Warming, Roskilde Universitet
17.50 Oplæg om overvågning, algoritmer og teknologi v. Jesper Lund, IT-Politisk Forening
18.00 Oplæg om asylcentre v. Katrine Sofie Bruun Bennetzen, studerende på Roskilde Universitet
18.10 Spørgsmål og svar fra salen vedrørende oplæg
18.25 Bidrag til rapporten fra tilstedeværende borgere
18.55 Afrunding og oplysning om den videre proces


HVEM?

Alle er velkomne. Arrangørerne håber på stort fremmøde fra borgere med alle baggrunde, herunder studerende, børn, unge og frivillige i civilsamfundsorganisationer, samt fra politikere og repræsentanter fra myndighederne.


HVOR OG HVORNÅR?

Mødet afholdes den 9. marts 2020 kl. 17-19 i Den Gamle Byrådssal, Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Høringslokalerne er handicapvenlige. Der serveres gratis te, kaffe og kage fra kl. 16.30.

HVORDAN?

Der er gratis adgang. Tilmelding sker på her senest d. 8/3 kl. 22.00. Der er begrænsede pladser til høringen, så tilmeld dig i god tid.

Henvendelse om arrangementet sker til Line Engbo Gissel på lgissel@ruc.dk eller tlf. 2992 9410, herunder om behov for tegnsprogstolk.