Afskedsreception for Søren Laurentius Nielsen

Lektor i miljøbiologi Søren Laurentius Nielsen fortsætter sin forskning og karriere som seniorkonsulent i Tænketanken Hav, der med støtte fra bl.a. VELUX FONDEN for nylig er sat i verden for at sikre et sundt og rent havmiljø og en bæredygtig brug af havet.
Fredag
26
november
Start:kl. 14.00
Slut:kl. 16.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 11.2, Gl. Nat Fagsal

Dermed må vi også sige farvel en dygtig forsker og underviser, når Søren Laurentius Nielsen efter mere end 28 års ansættelse den 1. december forlader Roskilde Universitet. Søren har gennem alle årene været en tydelig stemme på universitetet. Ikke mindst på posten som leder af Faggruppen i Miljødynamik som han har varetaget siden, faggruppen blev oprettet i 2006. Eneste pause fra posten var i 2016-17, hvor Søren var viceinstitutleder på Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Søren Laurentius Nielsens forskning har fokuseret på marin økologi. Et af forskningsfelterne har været ålegræssets økologi, herunder undersøgelser af om ålegræs kan bruges som en indikatororganisme for miljøtilstanden i de danske farvande. De seneste år har forskningen i høj grad også drejet sig om produktion og anvendelse af biomasse fra mikroalger til mad og foder samt adskillelse af højværdiprodukter til fx farmaceutisk anvendelse.

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med Søren Laurentius Nielsen i hans nye rolle som seniorkonsulent i Tænketanken Hav. Inden da sender vi Søren godt afsted og siger tak for hans mangeårige indsats for Roskilde Universitet med en reception på Institut for Naturvidenskab og Miljø. Sæt kryds i kalenderen og kom fredag den 26. november kl. 14.00 i bygning 11.2, Gl. Nat Fagsal.

Det vil glæde Institut for Naturvidenskab og Miljø at se venner, samarbejdspartnere, studerende samt tidligere og nuværende kolleger.

Find vej

Find vej til Roskilde Universitet