Afskedsreception for Morten Blomhøj

Lektor i matematik Morten Blomhøj siger med udgangen af juli farvel til Roskilde Universitet efter 28 års ansættelse.
Fredag
09
oktober
Start:kl. 14.30
Slut:kl. 16.00
Sted: Kantinen i bygning 27,1.

Mortens langvarige tilknytning strækker sig helt tilbage til studietiden, som han afsluttede i 1988 som kandidat i matematik og biologi fra RUC. Efter en færdiggjort ph.d.-uddannelse fra Danmarks Lærerhøjskole vendte Morten i 1992 tilbage til RUC. Først som adjunkt og fra 1996 som lektor i matematik med matematikdidaktik som forskningsområde.

Gennem alle årene har Morten været dybt engageret i den faglige og didaktiske udvikling af uddannelse på RUC. Som studieleder for den naturvidenskabelige bacheloruddannelse gennem de seneste 10 år har Morten ikke alene været omdrejningspunkt for det løbende arbejde med at udvikle uddannelsens faglige indhold. Han har også været en utrættelig forkæmper for nye tiltag, der kan opretholde et godt, trygt og fælles studiemiljø for vores studerende igennem alle forandringer.

Morten har nu valgt at fortsætte sin karriere på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet, hvor han 1. august tiltræder en stilling som professor i matematikdidaktik og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning.

Vi sender Morten godt af sted og siger tak til for hans mangeårige indsats på Roskilde Universitet med en reception på Institut for Naturvidenskab og Miljø. Set i lyset af de særlige omstændigheder skabt af COVID-19, afholder instituttet først receptionen i efteråret. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom:

Fredag den 9. oktober kl. 14.30 i kantinen i bygning 27,1.

Det vil glæde os at se venner, samarbejdspartnere, studerende samt tidligere og nuværende kolleger til receptionen.