5. maj: Lektor Søren Riis forsvarer sin doktorafhandling

(Re)Associating Bruno Latour and Martin Heidegger
Fredag
05
maj
Start:05. maj kl 13.00
End:05. maj kl 16.00
Sted: Store auditorium, bygning 00, Roskilde Universitet

Afhandlingen handler om forholdet mellem filosoffen Martin Heidegger og sociologen Bruno Latour.  Kendetegnende for Heideggers arbejde er bl.a. hans kritik af moderniteten og den allestedsnærværende teknologi. Latour, på den anden side, er kendt for sin fascination af teknologi, og han hævder samtidigt, at moderniteten blot er en illusion. Forskellen mellem de to tænkere er endvidere forstærket af, at Latour flere steder udtrykkeligt kritiserer Heidegger og hans filosofiske arv, hvorved ovenstående diskrepans forvandles til en åbenlys kontrovers. I stedet for at udvide denne påfaldende kløft yderligere mellem to af de 20. århundredes mest radikale tænkere, så viser afhandlingen i en række nye forskningsbidrag, hvordan mange af Latours grundlæggende begreber ved nærmere efterforskning viser sig kompatible med Heideggers tækning. – Se desuden her:

Afhandlingen er udgivet på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet og er offentligt tilgængelig på universitetsbibliotekerne i Danmark.

Bedømmelsesudvalget består af:
Professor Patrick Blackburn, RUC, Institut for Kultur og Kommunikation
Professor Graham Harman, SCI-Arc, Los Angeles
Professor Peter-Paul Verbeek, University of Twente (unesco chair)

RUC er vært ved en mindre reception efter forsvaret.