4. december: Tiltrædelsesforelæsning og indvielse af konfokale mikroskoplaboratotier

Tiltrædelsesforelæsning ved Professor Jesper Troelsen og indvielse og demonstration af regional konfokal mikroskopi core‐facilitet på Roskilde Universitet
Mandag
04
december
Start:04. dec kl 14.00
Slut:04. dec kl 16.00
Sted: Roskilde Universitet, Bygning 28, Teorirum 28B.0

De sidste fem år har samarbejdet mellem Medicinalbiologi på RUC og Region Sjællands hospitaler resulteret i adskillige Ph.d. projekter, fælles bevillinger og publikationer. For blandt andet at styrke dette samarbejde er Jesper Troelsen tiltrådt den 1. juni 2017, som professor i Medicinalbiologi ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet. I den anledning afholdes tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception. Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at indvie vores nye konfokale mikroskoplaboratorier. Konfokal mikroskopi core‐faciliteten er blevet etableret i et samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital Køge og Institut for Naturvidenskab og Miljø, RUC.

Det vil derfor glæde os at se samarbejdspartnere, studerende og kolleger til forelæsning, reception og en demonstration i laboratoriet.

Program:

14.00: Tiltrædelsesforelæsning i Teorirum 28B.0, bygning 28. Titel: ”Gut interactions – A story about regional collaboration”
14.45: Demonstration af mikroskoplaboratorierne i bygning 28A‐B.0
15.00: Reception i kantinen (ved siden af Teorirummet)
15.30: Demonstration af mikroskoplaboratorierne i bygning 28A‐B.0