20. september: Christian Gadgaard forsvarer sin ph.d.-afhandling

»Små skridt væk fra den forkerte retning«
– En kritisk teoretisk og eksemplarisk analyse af de bagvedliggende
moralske- og adfærdsmæssige rationaler i den kommunale indsats
med KRAM og individrettet sundhedsfremme
Onsdag
20
september
Start:20. sep kl 13.00
End:20. sep kl 16.00
Sted: Bygning 46, Auditorie 46 - 46.1-049

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Rikke Sand Andersen, Institut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen Praksis – samt Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi, AU
  • Professor MSO Helle Timm, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Lektor Niels Warring, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC (fmd. for udvalget)


Vejleder: Professor MSO Betina Dybbroe, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek, samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Der er fri adgang til forsvaret, tilmelding er ikke nødvendig.

Efter forsvaret er Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi vært for en reception.